Galvenie tautsaimniecības rādītāji

12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 X0.5KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q32.2KomentārsGrafiks
Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 X8.2Grafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q2-3.7KomentārsGrafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 IX8 962.8Grafiks

Mūsu ekonomisti