Komentāri

Jaunākais

14.08.2014.
Līdzīgi pieredzējušam virves dejotājam, Latvijas tautsaimniecība saglabā makroekonomisko līdzsvaru. Bezdarbs (2. ceturksnī – 10.7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) ir tuvu tā dabiskajam līmenim. Šajos apstākļos pakāpeniski un ilgtspējīgi samazināt bezdarbu var tikai ar struktūrpolitikas līdzekļiem, t. sk., efektīvi īstenojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, nevis stimulējot pieprasījumu.
Makroekonomika.lv Jaunumi