Raksti un prezentācijas

Izvēlēti raksti un prezentācijas kopš 2009. gada sākuma

Jaunākais

28.07.2014.
Monetārās politikas instrumenti eiro zonā un to pielietošanas aktualitātes Eirosistēmas (kuru veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un eiro zonas nacionālās centrālās bankas) galvenais mērķis ir cenu stabilitāte jeb, definējot skaitliski, – inflācija zem, bet tuvu 2% vidējā termiņā. Inflācijas mērīšanai tiek izmantots harmonizētais patēriņa cenu indekss (HPCI).
Makroekonomika.lv Jaunumi