pārtikas cenasRSS - pārtikas cenas

Patēriņa cenu līmenis februārī nemainās

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
10.03.2014.

Februārī patēriņa cenas nemainījās, gada inflācijai sasniedzot vien 0.5%. Naftas cenu ietekmē salīdzinājumā ar janvāri nedaudz pieauga degvielas cena. Tikmēr dabasgāzes cena rūpnieciskajiem patērētājiem, kā prognozēja a/s "Latvijas Gāze", ir turpinājusi sarukt, (jau februārī, lai gan sākotnēji nākamais samazinājums tika gaidīts martā) un labvēlīgi ietekmēja siltumenerģijas cenu.

Pārtikas cenu attīstība Latvijā un pasaulē

Līva Zorgenfreija, Latvijas Bankas ekonomiste
19.12.2013.

Jau ilgstoši Latvijā patēriņa cenu inflācija atrodas ļoti zemā līmenī. Ņemot vērā, ka vienlaikus tiek novērota salīdzinoši strauja ekonomikas izaugsme, rodas jautājumi par šīs ekonomiskajā praksē reti sastopamās situācijas (strauja ekonomikas izaugsme pie zemas inflācijas) iemesliem, tostarp faktoriem, kuri ietekmē cenas.

Novembrī gada inflācija saglabājusies netipiski zemā līmenī

Oļegs Krasnopjorovs, Latvijas Bankas ekonomists
09.12.2013.

Novembrī gada inflācija saglabājās netipiski zemā līmenī, atgriežoties negatīvā diapazonā (-0.4%). Vislielāko negatīvo ietekmi noteica siltumenerģijas un degvielas cenu samazinājums.

Novembrim nav raksturīga sezonas cenu ietekme vairākumā preču un pakalpojumu grupu. Tā galvenokārt ir jūtama ar tūrismu saistītajos pakalpojumos, kur vērojams straujākais cenu samazinājums mēneša laikā.

Ražotāju cenas stabilas un nerada spiedienu uz patēriņa cenu pieaugumu

Oļegs Krasnopjorovs, Latvijas Bankas ekonomists
20.09.2013.

Ražotāju cenu dinamika nerada spiedienu uz patēriņa cenu pieaugumu. 2013. gada augustā apstrādes rūpniecības ražojumu cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai bija par 1.8% augstākas nekā pirms gada. Nedaudz straujāko kopējo apstrādes rūpniecības ražojumu cenu kāpumu (par 1.9%) noteica cenu pieaugums eksportprecēm (par 2.0%).

Patlaban nekas neliecina par ražotāju cenu stabilitātes apdraudējumu turpmākajos mēnešos:

Arī augustā patēriņa cenas sarūk sezonas ietekmē

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
09.09.2013.

Augustā patēriņa cenu mēneša samazinājums par 0.8% uzskatāms par sezonālu, jo, tirdzniecībā nonākot nu jau lielākajai daļai jaunās sezonas dārzeņu, cenas šajā pārtikas grupā saruka. Tāpat arī aktīvi norisinājās vasaras apavu izpārdošanas. Vienlaikus gan sadārdzinājās degviela, jo naftas cenu pakāpenisks pieaugums pasaules tirgū līdz ar neatrisināto politisko konfliktu Sīrijā saglabājās.

Īsais deflācijas periods beidzies, tomēr šogad gaidāmā inflācija būs neparasti zema

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
08.07.2013.

Neliela pozitīva (+0.2%) gada inflācija 2013. gada jūnijā galvenokārt atspoguļoja neapstrādātās pārtikas cenu bāzes efektu: pagājušā gada maijā-jūnijā bija vērojams īslaicīgs straujš pasaules pārtikas un lauksaimniecības preču cenu kritums, bet šogad tas bija daudz mazāks. Tikmēr pārējo faktoru ietekme šogad jūnijā vēl arvien izpaudās kā cenu gada kritums.

Gada inflācijas zemo līmeni noteikuši iepriekšējo periodu faktori

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
09.04.2013.

Gada inflācija 2013. gada martā saglabājās zema (0.2%), mēneša laikā patēriņa cenām sezonas ietekmē augot par 0.5%. To, ka gada inflācija saglabājās tik zema, drīzāk noteica atsevišķu faktoru dinamika agrākos (tai skaitā bāzes) periodos, nevis jauni faktori.

Pirmkārt, jāatzīmē naftas cenu līmenis, kas savu lokālo maksimumu sasniedza pērnā gada martā un atbilstoši ietekmēja degvielas cenas. Šā gada pirmajos trīs mēnešos vidējā naftas cena bija zemāka, un martā salīdzinājumā ar februāri pat nedaudz saruka, tādējādi arī par 1.3% mazinājās degvielas cena.

Gada inflācija turpina samazināties

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
08.03.2013.

Gada inflācija 2013. gada februārī turpināja samazināties un bija 0.3%, mēneša laikā cenām sarūkot par 0.1%. Inflāciju labvēlīgi ietekmēja regulējamo cenu samazināšanās, jo, kā tika gaidīts, atbilstoši dabasgāzes tirdzniecības cenu samazinājumam saruka siltumenerģijas tarifi. Arī apģērba un apavu izpārdošanas vēl arvien dominēja pār jaunās sezonas preču pārdošanu un ietekmēja pamatinflāciju: pēc neraksturīgi lielā cenu krituma šajā preču grupā janvārī, februārī tās saruka vēl par 0.6% (uz apavu cenu rēķina).

Zema inflācija saglabājas arī novembrī

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
10.12.2012.

Gada inflācija novembrī Latvijā saglabājās tikpat zema kā oktobrī un bija 1.6%. Patēriņa cenu vidējo līmeni novembrī nedaudz paaugstināja pārtikas cenu kāpums, bet samazināja degvielas un siltumenerģijas cenas, kā arī neregulējamo pakalpojumu cenas.

Galveno preču un pakalpojumu grupu devums mēneša inflācijā, procentpunktos.

Galveno preču un pakalpojumu grupu devums mēneša inflācijā

Inflācija sasniedz jaunu minimumu

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
08.11.2012.

Šā gada oktobrī patēriņa cenu vidējais līmenis Latvijā nemainījās, būtiski sarūkot sakaru pakalpojumu, degvielas, alkoholisko dzērienu un sezonālo tūrisma pakalpojumu cenām, bet augot pārtikas un jaunās sezonas apģērba un apavu cenām. Gada inflācija sasniedza minimumu kopš 2010. gada rudens, sarūkot līdz 1.6%. Šis rādītājs sakaru pakalpojumu sniedzēju savstarpējās konkurences ietekmē un alkoholisko dzērienu pārdošanas akciju dēļ, kā arī lielāka degvielas cenu krituma dēļ bija mazāks, nekā tika gaidīts.