IKPRSS - IKP

Vai prognožu var būt par daudz?

Andrejs Bessonovs, Latvijas Bankas ekonomists

Patlaban ir ļoti populāri izteikt prognozes, it īpaši par ekonomikas attīstību. Tāpat kā politikā, iedzīvotājiem un biznesa veicējiem ir savs viedoklis par norisēm ekonomikā, un, balstoties uz savu individuālo pieredzi, ikviens mēdz dot savu vērtējumu notiekošajam. Prognožu variācija parāda viedokļu daudzveidību un uzskatus par ekonomisko attīstību. Tomēr - ko lai dara, ja prognožu izvēle ir liela? Kādai prognozei uzticēties? Vai prognožu daudzums nepasliktina lēmumu pieņemšanu tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kuru prognozi izvēlēties?

Latvijas Bankas prognozes

01.04.2014.

Tautsaimniecības attīstība

2013. gada 4. ceturksnī Latvijas tautsaimniecības izaugsme bija nedaudz lēnāka, nekā prognozēts. IKP salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 3.6%, bet salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni – par 0.8%. Mazumtirdzniecības apgrozījuma un apstrādes rūpniecības devums ļāva cerēt uz straujāku IKP izaugsmi, tomēr vāji rezultāti enerģijas nozarē un būvniecībā nedaudz palēnināja IKP izaugsmes tempu.

Pērnais gads noslēdzies veiksmīgi, bet globālais fons iezīmē nenoteiktību par nākotni

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
11.03.2014.

Precizētais 4. ceturkšņa iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītājs nedaudz koriģēts uz augšu - salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni IKP pieauga par 0.8% (izslēdzot sezonalitātes radītos efektus), savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni – par 3.6%.

IKP pieaugums gada pēdējā ceturksnī - nedaudz lēnāks

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas ekonomists
10.02.2014.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto informāciju iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās 2013. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni ir pieaudzis par 0.7% (izslēdzot sezonalitātes radītos efektus), bet salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni – par 3.5%. Tādējādi gada griezumā IKP 2013. gadā ir audzis par aptuveni 4.0%. Visticamāk, Latvijas tautsaimniecības izaugsme 2013. gadā ir bijusi straujākā eiro zonas valstu vidū.

Privātais patēriņš arī 3. ceturksnī bijis izaugsmes līderis

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
09.12.2013.

Šodien precizētais iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītājs apstiprina pieauguma tempu kāpumu 3. ceturksnī. Saskaņā ar to IKP 3. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni audzis par 1.3% (koriģēts par 0.1 procentu punktu uz augšu), savukārt salīdzinājumā ar 2012. gada 3. ceturksni pieaugums bijis 4.5% (koriģēts par 0.3 procentu punktiem uz augšu).

IKP izaugsme priecē pēc pagājušā ceturkšņa vājuma

Līva Zorgenfreija, Latvijas Bankas ekonomiste
11.11.2013.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ātro novērtējumu Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2013. gada 3. ceturksnī ir pieaudzis par 1.2% (salīdzinājumā ar 2013. gada 2. ceturksni, izņemot sezonālo ietekmi). Tikmēr gada pieauguma temps ir bijis līdzīgs kā gada pirmajos divos ceturkšņos (+4.2%), kas nozīmē, ka Latvijas tautsaimniecība, visticamāk, joprojām ir straujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā.

Cik svarīgs Latvijas tautsaimniecībai ir ārvalstu tūrists?

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste

Tūrisma nozares pienesums Latvijas tautsaimniecībā

Tūrisms ir svarīga Latvijas tautsaimniecības nozare un nodrošina prāvu eksporta ienākumu daļu. Tūrisma pakalpojumu īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā 2004. - 2012. gadā bija vidēji 3.3% (sk. 1. attēlu). Savukārt eksporta ienākumos tūrisma ietekme ir vēl nozīmīgāka – ārvalstu ceļotāju tēriņi Latvijā un izdevumi par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 2000. - 2012. gadā veidoja vidēji 6.4% no preču un pakalpojumu eksporta (sk. 2. attēlu).

Privātais patēriņš 2. ceturksnī uzrādījis lielisku sniegumu

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
06.09.2013.

Centrālās statistikas pārvaldes precizētais iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītājs uzrāda straujāku tautsaimniecības izaugsmi, nekā iepriekš lēsts. IKP 2013. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni audzis par 0.7% (koriģēts par 0.2 procentu punktiem uz augšu), savukārt salīdzinājumā ar 2012. gada 2. ceturksni pieaugums bijis 4.4% (koriģēts par 0.6 procentu punktiem uz augšu).

Būvniecības nozare: kas un cik tiek būvēts Latvijā?

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas ekonomists
28.08.2013.

Manuprāt, pēckrīzes periodā sabiedrībā ir pārāk iesakņojies uzskats, ka būvniecības nozare ir pilnībā mirusi. Jā, tur ir daļa taisnības – būvniecība tiešām bija tā nozare, kas krīzi pārdzīvoja vissmagāk (vismaz vērtējot pēc pievienotās vērtības krituma apjoma), tomēr nebūt nav tā, ka vairs nekas netiek būvēts.

Vai Latvijā atsācies nekustamā īpašuma bums?

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas ekonomists
13.08.2013.

Jūnija sākumā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publicētie iekšzemes kopprodukta (IKP) dati sagādāja pārsteigumu – Latvijas tautsaimniecība, neskatoties uz nelabvēlīgajām norisēm ārējā vidē, spēja uzrādīt pieauguma tempus, kas ir līdzvērtīgi pēdējo divu gadu vidējam izaugsmes tempam. Turklāt šāds rezultāts sasniegts, neskatoties uz Latvijas lielākā apstrādes rūpniecības uzņēmuma "Liepājas metalurgs" problēmām.