Ārējais sektors

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 VII848.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VII7.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VII1 055.1Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VII-3.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VII-208.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q2-224.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q2-3.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q272.6Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q21.2Grafiks