Ārējais sektors

Jaunākais

17.10.2014.
Monetārās politikas instrumenti nav burvju risinājums jeb "sudraba lode" eiro zonasekonomisko problēmu risināšanā, un izšķirīgā loma ir budžeta disciplīnas ievērošanai un strukturālo reformu īstenošanai – šī atziņa caurvija šodien notikušo konferenci "Vai esam ko mācījušies no krīzes?", ko Latvijas Banka rīkoja Rīgā ar Eirosistēmas politikas veidotāju, starptautisko un nacionālo institūciju un augsta līmeņa zinātnieku līdzdalību.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 VIII811.2KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VIII-3.8Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VIII988.2Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VIII-9.3Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VIII-177.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q2-224.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q2-3.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q272.6Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q21.2Grafiks