Ārējais sektors

Jaunākais

27.08.2014.
Nesen publiskotie Eurostat dati par eiro zonas iekšzemes kopprodukta (IKP) 2. ceturkšņa ātro novērtējumu atklāj ne pārāk iepriecinošu ainu. Eiro zonas ekonomikai 2. ceturksnī stagnējot, Vācijas ekonomika sarukusi par 0.2% salīdzinājumā ar 1. ceturksni, kamēr Francijas ekonomikas izaugsmes temps bijis 0% jau otro ceturksni pēc kārtas. Šādu Vācijas rezultātu var izskaidrot daļēji ar korekciju pēc sekmīgā 1. ceturkšņa un daļēji ar eksporta tempu pasliktināšanos 2. ceturksnī.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 VI778.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VI-0.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VI986.6Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VI2.1Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VI-208.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q1-120.2KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q1-2.2Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q121.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q10.4Grafiks