Ārējais sektors

Jaunākais

09.09.2014.
Jūlija ārējās tirdzniecības dati pozitīvi pārsteidz – sasniegts preču eksporta pieaugums par 9.0% mēneša un 7.4% gada griezumā. Straujākie izaugsmes tempi preču eksportā gada griezumā saglabājās koksnes, ķīmiskās rūpniecības, celtniecības materiālu, satiksmes līdzekļu un mehānismu un elektropreču nozarēs. Negatīvi Latvijas preču eksportu ietekmēja Krievijas pieprasījuma kritums un rubļa svārstības, kā arī lēnā un nevienmērīgā attīstība eiro zonas valstīs.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 VII848.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VII7.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VII1 055.1Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VII-3.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VII-208.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q2-224.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q2-3.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q272.6Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q21.2Grafiks