Ārējais sektors

Jaunākais

01.09.2014.
Ievads Pirms 2 gadiem kolēģe Santa Bērziņa rakstīja par tekošā konta (TK) korekciju Eiropas Savienības (ES) valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Tika konstatēts, ka TK korekcija var izrādīties īslaicīgs fenomens, ko izraisījis straujais ekonomiskās aktivitātes un līdz ar to arī iekšējā pieprasījuma un importa sarukums.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 VI778.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VI-0.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VI986.6Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VI2.1Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VI-208.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q1-120.2KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q1-2.2Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q121.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q10.4Grafiks