Ārējais sektors

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 VIII811.2KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VIII-3.8Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VIII988.2Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VIII-9.3Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VIII-177.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q2-224.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q2-3.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q272.6Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q21.2Grafiks