Ārējais sektors

Jaunākais

23.04.2014.
Aprīlī publicētajā Pasaules ekonomikas apskatā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) paaugstināja eiro zonas un tās lielāko dalībvalstu izaugsmes prognozes (sk. 1. attēlu). Sagaidāms, ka pēc 0.5% krituma 2013. gadā šogad eiro zonas ekonomika varētu pieaugt par 1.2% (pretstatā janvārī prognozētajam 1.0%), bet nākamgad iekšzemes kopprodukta (IKP) kāpums varētu būt 1.5%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 II797.1KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 II2.9Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 II942.9Grafiks
Imports (g/g; %)2014 II-1.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 II-145.8Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2013 Q453.6KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2013 Q40.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q367.1Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2013 Q43.5KomentārsGrafiks
08.11.2013.