Ārējais sektors

Jaunākais

23.07.2014.
Šī ir vēsturiska diena Lietuvai un arī visai Baltijai – ilgais un saspringtais darbs ekonomikas sakārtošanā ir atalgots ar oficiālu uzaicinājumu pievienoties eiro zonai no 2015. gada 1. janvāra. Tādējādi tiks nojaukta vēl viena robeža Baltijas valstu iedzīvotāju un biznesa attiecībās, un šo aspektu mēs Latvijā nedrīkstam novērtēt par zemu – kā nekā Latvijai garākā robeža, tuvu 600 kilometriem, ir tieši ar Lietuvu.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 V809.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 V0.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 V988.4Grafiks
Imports (g/g; %)2014 V-1.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 V-179.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q1-120.2KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q1-2.2Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q121.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q10.4Grafiks