Ārējais sektors

Jaunākais

19.12.2014.
Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula īsā prezentācijā ir apkopojusi svarīgākos rādītājus par Latvijas pirmo darbības gadu eiro zonā. Prezentācija sniegta Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās komitejas sēdē. Prezentācijā apskatītas šādas tēmas:
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2014 X1 053.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 X7.2Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 X1 135.6Grafiks
Imports (g/g; %)2014 X-5.4Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 X-82.1Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q3-249.9KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q3-4.0Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q313.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q30.2Grafiks
Ārējais sektors2014 IX913.4KomentārsGrafiks