Darba tirgus

Jaunākais

29.08.2014.
Atbilstoši prognozētajam, vidējās algas gada kāpums šā gada 2. ceturksnī saruka (līdz 6.4%), apliecinot, ka būtisku algas kāpuma paātrinājumu 1. ceturksnī noteica vairāku vienreizēju faktoru kopums. Nākamajos ceturkšņos algas gada kāpuma temps, visticamāk, vēl nedaudz pierims, bet joprojām pārsniegs līdz šim ierastos 4-5%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 VIII8.4Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 VIII80 938.0Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q210.7KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q26.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q27.6Grafiks