Darba tirgus

Jaunākais

19.12.2014.
Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula īsā prezentācijā ir apkopojusi svarīgākos rādītājus par Latvijas pirmo darbības gadu eiro zonā. Prezentācija sniegta Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās komitejas sēdē. Prezentācijā apskatītas šādas tēmas:
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 XI8.3Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 XI79.9Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q310.6KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q37.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q37.8Grafiks