Darba tirgus

Jaunākais

14.08.2014.
Līdzīgi pieredzējušam virves dejotājam, Latvijas tautsaimniecība saglabā makroekonomisko līdzsvaru. Bezdarbs (2. ceturksnī – 10.7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) ir tuvu tā dabiskajam līmenim. Šajos apstākļos pakāpeniski un ilgtspējīgi samazināt bezdarbu var tikai ar struktūrpolitikas līdzekļiem, t. sk., efektīvi īstenojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, nevis stimulējot pieprasījumu.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 VII8.6Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 VII83.2Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q210.7KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q17.7KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q19.1Grafiks