Darba tirgus

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 VI8.9Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 VI85 296.0Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q111.9KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q17.7KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q19.1Grafiks