Darba tirgus

Jaunākais

24.11.2014.
Nodarbinātības kāpums ir apstājies, un tagad Latvijai ir jauns izaicinājums – sasniegt labākus izaugsmes rezultātus ar tiem pašiem resursiem. Nākotnes IKP kāpuma pamatā būs produktivitātes pieaugums – tehnoloģijas, cilvēkkapitāls, efektīvāka darba organizācija.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 X8.2Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 X79.2Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q310.6KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q26.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q27.6Grafiks