Darba tirgus

Jaunākais

09.10.2014.
Nav nekāds noslēpums, ka Latvijas sabiedrība noveco. Šajā ziņā mēs neesam unikāls gadījums uz Eiropas valstu fona. 2011. gada 14. septembrī Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības (ES) Padome pat pasludināja 2012. par gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (saite).
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 IX8.2Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 IX79.1Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q210.7KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q26.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q27.6Grafiks