Darba tirgus

Jaunākais

04.04.2014.
Patlaban ir ļoti populāri izteikt prognozes, it īpaši par ekonomikas attīstību. Tāpat kā politikā, iedzīvotājiem un biznesa veicējiem ir savs viedoklis par norisēm ekonomikā, un, balstoties uz savu individuālo pieredzi, ikviens mēdz dot savu vērtējumu notiekošajam. Prognožu variācija parāda viedokļu daudzveidību un uzskatus par ekonomisko attīstību. Tomēr - ko lai dara, ja prognožu izvēle ir liela? Kādai prognozei uzticēties? Vai prognožu daudzums nepasliktina lēmumu pieņemšanu tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kuru prognozi izvēlēties?
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 III9.8Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 III96.5Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2013 Q411.3KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2013 Q44.8KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2013 Q46.2Grafiks