Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

30.10.2014.
Latvijai ar 2014. gada 1. janvāri iekļaujoties Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka veic banku kreditēšanas apsekojumu sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). ECB veic eiro zonas banku kreditēšanas apsekojumu kopš 2003. gada četras reizes gadā (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī).
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 IX8 959.00KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 IX10.8Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 IX12 942.00Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 IX-5.6Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 IX0.00Grafiks