Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

08.09.2014.
2014. gada 25. septembrī plkst. 14:00-16:00 Latvijas Bankā K.Valdemāra ielā 1B, Zelta zālē Dalība ar ielūgumiem Tiešraide šajā lapā
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VII8 918.10KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VII10.6Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VII12 901.50Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VII-6.9Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VII0.00Grafiks