Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

17.10.2014.
Monetārās politikas instrumenti nav burvju risinājums jeb "sudraba lode" eiro zonasekonomisko problēmu risināšanā, un izšķirīgā loma ir budžeta disciplīnas ievērošanai un strukturālo reformu īstenošanai – šī atziņa caurvija šodien notikušo konferenci "Vai esam ko mācījušies no krīzes?", ko Latvijas Banka rīkoja Rīgā ar Eirosistēmas politikas veidotāju, starptautisko un nacionālo institūciju un augsta līmeņa zinātnieku līdzdalību.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VIII8 997.20KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VIII10.4Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VIII12 928.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VIII-6.6Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VIII0.00Grafiks