Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

02.10.2014.
Banku piesaistītie noguldījumi ir ne tikai viens no galvenajiem kredītiestāžu resursu avotiem, bet arī viens no rādītājiem, kas atspoguļo finanšu sektora dziļumu un potenciālo makroekonomisko ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VIII8 997.20KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VIII10.4Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VIII12 928.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VIII-6.6Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VIII0.00Grafiks