Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

29.08.2014.
Jūlijā naudas rādītāju attīstības tendences bijušas pozitīvas, norādot uz šajā jomā esošu un arī nākamajos mēnešos gaidāmu stabilitāti. Jau otro mēnesi pēc kārtas pieaudzis kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu apjoms. Palielinājies arī iekšzemes noguldījumu gada kāpuma temps, tam sasniedzot 10.6%. Savukārt banku kredītportfeļa kritums palēninājies, kredītu gada samazinājuma tempam uzlabojoties līdz 6.9%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VII8 918.10KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VII10.6Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VII12 901.50Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VII-6.9Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VII0.00Grafiks