Finanšu un monetārās norises

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 II8 938.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 II9.3Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 II13 014.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 II-9.5Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 II0.07Grafiks