Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

28.07.2014.
Pēc trīs mēnešus vērojamā samazinājuma jūnijā atkal pieauga kopējais banku piesaistīto iekšzemes uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumu apjoms. Palielinājās arī iekšzemes noguldījumu gada kāpuma temps – tas sasniedza 9.9%. Savukārt banku izsniegto kredītu atlikums jūnijā turpināja sarukt, joprojām mazinoties nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem, tomēr būtiski uzlabojoties kredītu gada samazinājuma tempam (par 1.2 procentu punktiem līdz 7.1%).
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VI9.90KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VI9.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VI12 915.60Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VI-7.1Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VI0.09Grafiks