Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

22.10.2014.
Prezentācija izmantota lekcijā Rēzeknes Augstskolā 2014. gada 22. oktobrī.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VIII8 997.20KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VIII10.4Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VIII12 928.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VIII-6.6Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VIII0.00Grafiks