Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

19.12.2014.
Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula īsā prezentācijā ir apkopojusi svarīgākos rādītājus par Latvijas pirmo darbības gadu eiro zonā. Prezentācija sniegta Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās komitejas sēdē. Prezentācijā apskatītas šādas tēmas:
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 X8 988.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 X9.1Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 X12 879.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 X-5.3Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 X0.00Grafiks