Reālais sektors

Jaunākais

25.11.2014.
Prezentācija izmantota lekcijā Ventspils Augstskolā 2014. gada 25. novembrī. Aplūkotās tēmas: 
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q25 942.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q32.2KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 IX1.7KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 IX3.6KomentārsGrafiks