Reālais sektors

Jaunākais

26.01.2015.
Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti arī 2014. /2015. mācību gada pavasara semestrī apmeklēs Latvijas augstskolas Rīgā un reģionos ar vieslekcijām aktuālos ekonomikas un finanšu politikas un teorijas jautājumos.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q36 288.70KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q32.4Grafiks
Reālais IKP (ātrais novērtējums; g/g; %)2014 Q32.4
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 XI-3.8KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 XI3.6Grafiks