Reālais sektors

Jaunākais

24.07.2014.
Pēdējā laikā datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2. klasifikatorā 26. apakšnozare) un elektrisko iekārtu ražošana (27. apakšnozare) bieži minētas kā nozares, kuru straujā attīstība balsta apstrādes rūpniecības izaugsmi. Turklāt šāda ietekme vērojama, pat neskatoties uz to, ka minētajām nozarēm apstrādes rūpniecībā patiesībā ir salīdzinoši mazs svars. Šajā rakstā apskatīsim nozares raksturojošos rādītājus, lai ar jaunajām "zvaigznēm" iepazītos nedaudz detalizētāk.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q15 335.90KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q12.8KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 V1.8KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 V2.1Grafiks