Reālais sektors

Jaunākais

16.10.2014.
Prezentācija izmantota lekcijā Daugavpils universitātē 2014. gada 16. oktobrī.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q25 942.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q22.3Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 VIII-0.9KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 VIII3.9Grafiks