Reālais sektors

Jaunākais

03.11.2014.
Septembrī apstrādes rūpniecības dati rāda nelielu izaugsmi, kas uz notikumu ārējos tirgos fona ir vērtējams pozitīvi. Krievijas sankciju ietekme pagaidām izjūt nevis apstrādes rūpniecība kopumā, bet atsevišķu nozaru atsevišķi uzņēmumi. Tomēr šie notikumi ietekmēs turpmāko attīstību, tostarp bremzējot uzņēmēju investīciju ieceres.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q25 942.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q32.2KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 IX1.7KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 IX3.6KomentārsGrafiks