Reālais sektors

Jaunākais

11.08.2014.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto ātro novērtējumu iekšzemes kopprodukts (IKP) 2014. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni (izņemot sezonālo ietekmi) ir pieaudzis par 1.0%. Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu IKP pieauga par 2.5%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q15 335.90KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q22.5KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 VI-2.2KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 VII3.9Grafiks