Valsts finanses

Jaunākais

19.12.2014.
Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula īsā prezentācijā ir apkopojusi svarīgākos rādītājus par Latvijas pirmo darbības gadu eiro zonā. Prezentācija sniegta Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās komitejas sēdē. Prezentācijā apskatītas šādas tēmas:
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 XI-172.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 XI68.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 XI3.5Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 XI9 012.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 XI37.2Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 XI4.1Grafiks