Valsts finanses

Jaunākais

08.07.2014.
Nesen Latvijā viesojās starptautiski atzīts ekonomists, Hārvardas Kenedija skolas profesors Džefrijs Frenkels (Jeffrey Frankel), kurš vairākos darbos pievērsies fiskālās politikas cikliskuma problēmai. Vieslekcijā Rīgas Ekonomikas augstskolā 30. jūnijā profesors izklāstīja, kā soli pa solim nonācis pie šādām atziņām: 1) oficiālās politikas institūciju tautsaimniecības un budžeta deficīta prognozes ir novirzītas pozitīvā virzienā;
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 V90.7Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 V80.0Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 V3.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 V3.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 V35.9Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 V2.3Grafiks