Valsts finanses

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 II-21.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 II69.8Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 II2.6Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 II9 163.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 II36.9Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 II6.2Grafiks