Valsts finanses

Jaunākais

17.10.2014.
Monetārās politikas instrumenti nav burvju risinājums jeb "sudraba lode" eiro zonasekonomisko problēmu risināšanā, un izšķirīgā loma ir budžeta disciplīnas ievērošanai un strukturālo reformu īstenošanai – šī atziņa caurvija šodien notikušo konferenci "Vai esam ko mācījušies no krīzes?", ko Latvijas Banka rīkoja Rīgā ar Eirosistēmas politikas veidotāju, starptautisko un nacionālo institūciju un augsta līmeņa zinātnieku līdzdalību.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 IX2.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 IX314.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 IX2.4Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 IX8 962.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 IX36.6Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 IX4.0Grafiks