Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2014 XII0.2KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2014 XII1.5Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 XII0.6Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2014 XII-0.6Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 XII0.3Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 XII0.7Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q36 288.70KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q32.4Grafiks
Reālais IKP (ātrais novērtējums; g/g; %)2014 Q32.4
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 XI-3.8KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 XI3.6Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 XI911.9KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 XI-0.8Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 XI1 070.5Grafiks
Imports (g/g; %)2014 XI0.0Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 XI-158.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q3-249.9KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q3-4.0Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q313.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q30.2Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 XII8.5Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 XII82.0Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q310.6KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q37.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q37.8Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 XII-467.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 XII-399.0Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 XII5.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 XII9 090.1Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 XII37.7Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 XII3.9Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 XI9 113.40KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 XI7.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 XI12 860.50Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 XI-5.5Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 XI0.00Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.