Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2014 III0.3KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2014 III1.3Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 III0.0Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2014 III0.3Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 II0.5Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 II0.0Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2013 Q46 330.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2013 Q43.6Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 II-0.6KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 I3.2Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 II797.1KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 II2.9Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 II942.9Grafiks
Imports (g/g; %)2014 II-1.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 II-145.8Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2013 Q453.6KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2013 Q40.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q367.1Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2013 Q43.5KomentārsGrafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 III9.8Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 III96.5Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2013 Q411.3KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2013 Q44.8KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2013 Q46.2Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 II-21.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 II69.8Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 II2.6Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 II9 163.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 II36.9Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 II6.2Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 II8 938.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 II9.3Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 II13 014.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 II-9.5Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 II0.07Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.