Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2014 XI0.9KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2014 XI1.7Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 XI0.6Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2014 X0.0KomentārsGrafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 IX1.2Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 IX0.5Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q36 288.70KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q22.3KomentārsGrafiks
Reālais IKP (ātrais novērtējums; g/g; %)2014 Q32.4Komentārs
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 X1.5KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 X4.7Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 X1 053.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 X7.2Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 X1 135.6Grafiks
Imports (g/g; %)2014 X-5.4Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 X-82.1Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q3-249.9KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q3-4.0Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q313.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q30.2Grafiks
Ārējais sektors2014 IX913.4KomentārsGrafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 XI8.3Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 XI79.9Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q310.6KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q37.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q37.8Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 XI-172.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 XI68.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 XI3.5Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 XI9 012.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 XI37.2Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 XI4.1Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 X8 988.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 X9.1Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 X12 879.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 X-5.3Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 X0.00Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.