Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2014 IX1.0KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2014 IX1.7Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 IX0.4Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2014 IX0.5Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 IX1.2Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 IX0.5Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q25 942.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q32.2KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 VIII-0.9KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 IX3.6KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 VIII811.2KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VIII-3.8Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VIII988.2Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VIII-9.3Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VIII-177.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q2-224.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q2-3.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q272.6Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q21.2Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 IX8.2Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 IX79.1Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q210.7KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q26.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q27.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 IX2.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 IX314.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 IX2.4Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 IX8 962.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 IX36.6Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 IX4.0Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 IX8 959.00KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 IX10.8Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 IX12 942.00Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 IX-5.6Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 IX0.00Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.