Konstantīns Beņkovskis
Dr. oec. Konstantīns Beņkovskis
Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas vadītājs

Konstantīns Beņkovskis 2005. gadā ieguvis ekonomikas doktora grādu, Latvijas Universitātē aizstāvot disertāciju "Latvijas maksājumu bilances analīze un prognozēšana, izmantojot ekonometriskās metodes". Viņš sāka darbu Latvijas Bankā 2000. gadā, bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē un vēlāk – vecākais ekonometrists un galvenais ekonometrists. Viņam ir arī starptautiskā darba pieredze – 2006. un 2007. gadā Konstantīns Beņkovskis strādāja Eiropas Centrālās bankas Ekonomikas ģenerāldirektorātā par nacionālās centrālās bankas ekspertu.

Vienlaikus ar darbu centrālajā bankā viņš Latvijas Universitātē 2. kursa maģistrantūras studentiem lasa lekciju kursu "Monetārās ekonomikas modeļi".

Konstantīna Beņkovska pētniecības interešu loks ir plašs. Lielu sabiedrības interesi izraisīja pētījums par inflācijas gaidām Latvijā, to veidošanos un ietekmi uz faktisko inflāciju. Pēdējie pētījumi veltīti jauno ES valstu eksporta kvalitātes novērtējumam. Turklāt Konstantīns Beņkovskis ir viens no Latvijas makroekonomiskā modeļa un arī īstermiņa prognozēšanas modeļu autoriem.

Autora darbi: