Nedēļa ekonomikāNedēļa ekonomikā

07.07.-13.07.2014.
 1. Augušas patēriņa cenas
  Jūnijā patēriņa cenām Latvijā palielinoties par 0.3%, gada inflācija sasniegusi 0.7%, bet pēdējo 12 mēnešu vidējā inflācija – 0.2% līmeni.
  lasīt vairāk

 2. Nedaudz mazinājies ārējās tirdzniecības apgrozījums
  Maijā nedaudz samazinoties preču eksporta un būtiskāk – importa vērtībai, sarucis Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums, toties uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance.
  lasīt vairāk

 3. Turpinājies bezdarba sarukums
  Jūnijā bezdarba līmenis Latvijā samazinājies vēl par 0.2 procentu punktiem un mēneša beigās bijis 8.9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

30.06.-06.07.2014.
 1. Maijā sarucis mazumtirdzniecības apgrozījums
  Maijā salīdzinājumā ar aprīli mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums sarucis par 3.0%, tomēr par 2.1% pieaugot salīdzinājumā ar pērnā gada maiju.

 2. Rūpniecības produkcijas izlaide pieaug
  Maijā salīdzinājumā ar aprīli rūpniecības produkcijas izlaide pieauga par 0.3%, pateicoties izaugsmei enerģētikā. Tai pašā laikā apstrādes rūpniecības izlaide kritusies par 0.7%. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju rūpniecības izlaide sarukusi par 0.2%.
  lasīt vairāk

 3. Nedaudz mazinājušies naudas rādītāji
  Maijā nedaudz samazinājies gan banku piesaistīto iekšzemes uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumu (par 0.2%), gan šai klientu grupai izsniegto kredītu (par 0.3%) atlikums.
  lasīt vairāk

16.06.-22.06.2014.
 1. Latvijas kredītreitingu paaugstina arī Fitch
  Latvijas kredītreitingu izlēmusi paaugstināt arī reitingu aģentūra Fitch Ratings – tas palielināts no BBB+ uz A-, nosakot stabilu nākotnes prognozes vērtējumu.

 2. Samazinājušās ražotāju cenas
  Maijā salīdzinājumā ar aprīli ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā samazinājušās par 0.5% un salīdzinājumā ar pērnā gada maiju – par 0.1%.

09.06.-15.06.2014.
 1. Tautsaimniecības izaugsme Latvijā turpinās
  Šā gada 1. ceturksnī Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzinājumā ar pērnā gada 1. ceturksni pieaudzis par 2.8% un salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni – par 0.6%.
  lasīt vairāk

 2. Patēriņa cenu kāpums atkal palēninājies
  Maijā patēriņa cenām samazinoties par 0.1%, gada inflācija Latvijā sarukusi līdz 0.6%, bet pēdējo 12 mēnešu vidējais cenu kāpums saglabājies 0.1% līmenī.
  lasīt vairāk

 3. Uzlabojusies preču ārējās tirdzniecības bilance
  Salīdzinājumā ar martu importam sarūkot straujāk nekā eksportam, aprīlī uzlabojusies Latvijas ārējās tirdzniecības bilance. Savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada aprīli preču eksporta audzis par 0.7%, bet imports samazinājies par 4.6%.
  lasīt vairāk

 4. Samazinājies bezdarba līmenis
  Reģistrēto bezdarbnieku skaitam maijā samazinoties par 4.2 tūkst. cilvēku, bezdarba līmenis Latvijā sarucis par 0.5 procentu punktiem līdz 9.1% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

 5. Paaugstināts Latvijas kredītreitings
  Latvijas kredītreitingu ilgtermiņa saistībām no Baa2 līdz Baa1 ar stabilu nākotnes prognozes vērtējumu paaugstinājusi kredītreitingu aģentūra „Moody’s”.

02.06.-08.06.2014.
 1. Eiropas Centrālā banka samazina procentu likmes
  ECB padome pieņēmusi lēmumu ar 11. jūniju samazināt refinansēšanas likmi (uz 0.15%) un aizdevumu iespējas procentu likmi (uz 0.40%) noteikusi negatīvu noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmi (-0.10%).

 2. Rūpniecībā vērojama izaugsme
  Šā gada aprīlī produkcijas apjoms gan rūpniecībā kopumā, gan apstrādes rūpniecībā audzis kā salīdzinājumā ar martu, tā arī salīdzinājumā ar 2013. gada aprīli.
  lasīt vairāk

 3. Maksājumu bilances tekošajā kontā deficīts
  Šā gada 1. ceturksnī Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā bijis 120.1 milj. eiro deficīts, ko galvenokārt noteica preču un pakalpojumu ārējās tirdzniecības deficīta palielināšanās.
  lasīt vairāk

 4. Eiropas Komisija ierosina uzņemt Lietuvu eiro zonā
  Eiropas Komisija publiskotajā konverģences ziņojumā ierosinājusi uzņemt Lietuvu eiro zonā nākamā gada 1.janvārī.

26.05.-01.06.2014.
 1. Paaugstināts Latvijas kredītreitings
  Pamatojot ar spēcīgo ekonomikas izaugsmi, starptautiskā kredītreitingu aģentūra Standard & Poor’s paaugstinājusi Latvijas ilgtermiņa reitingu par vienu pakāpi no BBB+ līdz A-, nosakot reitingam stabilu nākotnes vērtējumu.

 2. Paātrinājies atalgojuma kāpums
  Šā gada 1. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā bijusi par 7.7% lielāka nekā pirms gada un par 0.7% lielāka nekā 2013. gada 4. ceturksnī.
  lasīt vairāk

 3. Aug mazumtirdzniecības apgrozījums
  Mazumtirdzmiecības apgrozījums šā gada aprīlī salīdzinājumā ar martu audzis par 2.5% un salīdzinājumā ar 2013. gada aprīli – par 10.5%.

 4. Naudas rādītāju līmenis aprīlī bijis stabils
  Aprīlī Latvijas kredītiestāžu izsniegto kredītu atlikums samazinājies vien par 0.1%, bet piesaistīto noguldījumu apjoms – par 0.9%.
  lasīt vairāk
19.05.-25.05.2014.
 1. Ražotāju cenām neliels pieaugums
  Aprīlī salīdzinājumā ar martu ražotāju cenas pieaugušas par 0.3% un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada aprīli – par 0.8%.

12.05.-18.05.2014.
 1. Patēriņa cenām neliels pieaugums
  Aprīlī patēriņa cenām pieaugot par 0.5%, gada inflācija sasniegusi 0.7%, bet pēdējo 12 mēnešu vidējais cenu kāpums – 0.1%.
  lasīt vairāk

 2. Palielinājies ārējās tirdzniecības apgrozījums
  Martā salīdzinājumā ar februāri būtiski audzis gan preču eksporta, gan importa apjoms. Savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada martu eksports audzis par 6.1%, bet imports samazinājies par 0.5%.
  lasīt vairāk

 3. Bezdarba līmenis stabilizējies; situācija darba tirgū lēni uzlabojas
  Aprīlī bezdarba līmenis Latvijā saglabājies nemainīgs – 9.8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Savukārt ilgākā skatījumā – 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieaudzis nodarbinātības līmenis un samazinājies darba meklētāju, kā arī ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju īpatsvars.
  lasīt vairāk

05.05.-11.05.2014.
 1. Turpinās iekšzemes kopprodukta kāpums
  Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu šā gada 1. ceturksnī iekšzemes kopprodukts salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 1. ceturksni audzis par 2.8% un salīdzinājumā ar 4. ceturksni – par 0.7%.
  lasīt vairāk

 2. Palielinājies apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms
  Martā salīdzinājumā ar februāri apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms audzis par 2.5% un salīdzinājumā ar 2013. gada martu – par 3.9%.
  lasīt vairāk

 3. Pieņemts lēmums uzturēšanās atļauju lietā
  Saeima atbalstījusi grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz jaunās kārtības stāšanos spēkā šā gada 1. septembrī. Grozījumi paaugstina darījumu slieksni, no kura ārvalstniekam var piešķirt uzturēšanās atļauju un paredz veikt iemaksu valsts budžetā, pieprasot pirmreizējo uzturēšanās atļauju.

28.04.-04.05.2014.
 1. Mazumtirdzniecības apgrozījums aug
  Martā mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums audzis gan salīdzinājumā ar februāri (par 2.8%), gan salīdzinājumā ar pērnā gada martu (par 3.8%).
  lasīt vairāk

 2. Naudas rādītāji būtiski nemainās
  Iekšzemes noguldījumu atlikums martā sarucis vien par 0.4% un iekšzemes kredītu portfelis – par 0.5%.
  lasīt vairāk