Komentāri

Jaunākais

30.06.2015.
Maijā kreditēšanas attīstībā bija vērojama pozitīva dinamika – pirmo reizi pēdējo astoņu mēnešu laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās banku iekšzemes kredītportfelis. Savukārt Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3 maijā būtiski nemainījās, jo termiņnoguldījumu atlikuma samazinājumu gandrīz līdzsvaroja noguldījumu uz nakti atlikuma kāpums. Tomēr iekšzemes noguldījumu kopējais atlikums nedaudz samazinājies. 
Makroekonomika.lv Jaunumi