Latvijas Bankas konferences

Jaunākais

17.10.2014.
Monetārās politikas instrumenti nav burvju risinājums jeb "sudraba lode" eiro zonasekonomisko problēmu risināšanā, un izšķirīgā loma ir budžeta disciplīnas ievērošanai un strukturālo reformu īstenošanai – šī atziņa caurvija šodien notikušo konferenci "Vai esam ko mācījušies no krīzes?", ko Latvijas Banka rīkoja Rīgā ar Eirosistēmas politikas veidotāju, starptautisko un nacionālo institūciju un augsta līmeņa zinātnieku līdzdalību.
Makroekonomika.lv Jaunumi