Latvijas Bankas publikācijas

Jaunākais

16.05.2016.
Biļetens "Latvijas Maksājumu Bilance" iznāk reizi gadā  latviešu un angļu valodā. Valsts maksājumu bilance veidota atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" 5. izdevuma prasībām un sniedz pilnīgu priekšstatu par ekonomiskajiem darījumiem starp Latvijas rezidentiem un nerezidentiem. Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.
Makroekonomika.lv Jaunumi