Raksti un prezentācijas

Izvēlēti raksti un prezentācijas kopš 2009. gada sākuma

Jaunākais

23.05.2016.
Kopš pievienošanās eiro zonai Latvijas naudas sistēma piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. Līdzās uzskatāmiem jauninājumiem – citādam banknošu un monētu dizainam, plašam naudas izmantošanas ģeogrāfiskajam mērogam – pašos pamatos ir mainījusies sistēmas uzbūve. Eiro atšķirībā no lata ir brīvi peldoša valūta, un tās vērtību nosaka pieprasījums un piedāvājums.
Makroekonomika.lv Jaunumi