apgrozījumsRSS - apgrozījums

3. ceturksnī atgriežamies pie stabilākas mazumtirdzniecības izaugsmes, bet vai uz ilgu?

Agnese Rutkovska, Latvijas Bankas ekonomiste
30.10.2014.

Kopumā 2014. gada 3. ceturksnis mazumtirdzniecībā raksturojams kā pakāpeniska pieauguma periods, kurā nozīmīgākā ietekme bijusi cilvēku rīcībā esošo ienākumu kāpumam. Piesardzību rada vairāki faktori, tostarp patērētāju noskaņojuma pasliktināšanās, neskaidrā ģeopolitiskā situācija, nepietiekami straujā ekonomiskā atkopšanās Eiropā u.c.

Pasaules koru olimpiādes laikā tirgotāji nedzied vienu melodiju

Agnese Rutkovska, Latvijas Bankas ekonomiste
30.07.2014.

Mazumtirdzniecības apgrozījums 2. ceturksnī saglabājis savu svārstīgo dabu ar silto Lieldienu stimulētajiem tēriņiem aprīlī, tam sekojošu kritumu maijā un jūnijā. Kopumā pārdošanas apjomi 2. ceturksnī bijuši par sprīdi lielāki nekā gada 1. ceturksnī un par pēdu lielāki nekā pērnā gada 2. ceturksnī – ceturkšņa izaugsme 2.2% apmērā, bet gada pieauguma temps – 5.1%.

Mazumtirdzniecības apjomi Latvijā pēc eiro ieviešanas noturīgāki nekā Igaunijā

Osvalds Blūzma, Latvijas Bankas ekonomists
30.04.2014.

Šodien publicētie 2014. gada 1. ceturkšņa dati rāda, ka mazumtirdzniecības apgrozījums 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pieaudzis par 2.2% (kalendāri izlīdzināti dati). Salīdzinājumā ar 2013. gada 4. ceturksni mazumtirdzniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem nedaudz samazinājās (par 0.4%).

2013. gada 2. pusgadā tirdzniecību stiprināja uzkrājumu tērēšana un tūrisms

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
30.01.2014.

Šodien publiskoti mazumtirdzniecības dati par 2013. gada pēdējo mēnesi, līdz ar to varam ievietot pēdējo lauzīša gabalu pērnā gada tirdzniecības norišu attēlā. 2013. gadā kopumā mazumtirdzniecība (salīdzināmās cenās) ir palielinājusies par 3.8% - tātad salīdzinājumā ar 7.3% izaugsmi 2012. gadā ir vērojams pieauguma tempu sarukums, kas lielā mērā saistāms ar augstāku bāzes līmeni.

Mazumtirdzniecībā oktobrī atsākas lai arī lēns, tomēr pieaugums

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas ekonomists
29.11.2013.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem mazumtirdzniecības apgrozījums 2013. gada oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir pieaudzis nedaudz – par 0.4% (izņemot sezonālo ietekmi). Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri apgrozījums audzis par 3.4%. Gan mēneša, gan gada griezumā straujākie pieauguma tempi vērojami ilglietojuma preču kategorijās – metālizstrādājumu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecībā, kā arī mēbeļu un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecībā.

Mazumtirdzniecības paradokss šogad: noskaņojums pasliktinās, bet apgrozījums aug

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
30.10.2013.

Šogad vērojamais mazumtirdzniecības kāpumu un kritumu precīzais ritms septembrī ir rimis, saglabājot tādu pat pārdošanas apjomu līmeni kā augustā. Savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada septembri mazumtirdzniecības apgrozījums audzis par 2.1%. Līdz ar augstāku bāzi gada pieaugumiem jau kopš gada sākuma iezīmējusies palēnināšanās tendence - gada sākumā kāpums temps bija 2-3 reizes augstāks.

Mazumtirdzniecība - pēc kārtējā kāpuma seko kārtējais kritums

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
30.09.2013.

Nupat šķiet, ka mazumtirdzniecības kāpumu-kritumu apbrīnojami precīzo ritmu nespēs iztraucēt nedz tūristu plūsmas, nedz iedzīvotāju skaidrās naudas latos uzkrājumu tēriņi, nedz citi faktori. Šodien publicētie augusta dati saglabā svārstību ritmu un pēc kāpuma jūlijā atkal redzam nelielu kritumu - mazumtirdzniecības apgrozījums sarucis par 0.4% (mēnesis pret mēnesi, salīdzināmās cenās, sezonāli izlīdzināti dati).

Mazumtirdzniecībā svārstīgums turpinās, bet nākotnes izredzes joprojām labas

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas ekonomists
30.07.2013.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem mazumtirdzniecības apgrozījums jūnijā salīdzināmajās cenās, izņemot sezonālo ietekmi, samazinājās par 0.8%. Gada pieauguma temps gan saglabājās salīdzinoši augsts – 4.6%. Tādējādi 2013. gada 2. ceturksnī mazumtirdzniecības apgrozījums ir bijis nemainīgs (pret iepriekšējo ceturksni, izņemot sezonālo ietekmi), bet pret iepriekšējā gada 2. ceturksni – pieauga par 6.0%, kas nozīmē, ka, visticamāk, tirdzniecības nozare veidos vienu no lielākajiem pozitīvajiem devumiem 2. ceturkšņa iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmē.

Tirdzniecības pulss - stabils, imunitāte – laba

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
28.06.2013.

Jau kopš gada sākuma mazumtirdzniecība demonstrē stabilu pārmaiņu ritmu gluži kā kardiogramma – kāpums janvārī, kritums februārī, kāpums martā, kritums aprīlī. Šodien tika publicēti maija dati un tie atkal uzrāda kāpumu - mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājies par 2.6% (salīdzināmās cenās, sezonāli izlīdzināti dati). Salīdzinājumā ar pērnā gada maiju tirdzniecība augusi par 8.0% - tātad gada pieauguma tempi saglabājas augsti.

Tirdzniecība joprojām aug labi, bet iezīmē pirktspējas kāpuma bremzēšanos

Agnese Bičevska, Latvijas Bankas ekonomiste
30.05.2013.

Pēc kāpuma martā mazumtirdzniecības apgrozījums aprīlī sarucis par 2.0% (salīdzināmās cenās, sezonāli izlīdzināti). Kritumu galvenokārt noteicis pārtikas preču tirdzniecības sarukums (par 3.9%).Nepārtikas preču pieprasījums samazinājās mērenāk (par 0.8%).

Salīdzinājumā ar pērnā gada aprīli tirdzniecība augusi par 6.2% – tātad pieaugums gada griezumā bija mazāks nekā martā. Tas tuvojās izaugsmes līmenim, kādu uzrāda arī iedzīvotāju ienākumu attīstība.