ražotāju cenasRSS - ražotāju cenas

Rūpniecības apakšnozares šķērsgriezumā – datoru un elektrisko iekārtu ražošana

Līva Zorgenfreija, ekonomiste
24.07.2014.

Pēdējā laikā datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2. klasifikatorā 26. apakšnozare) un elektrisko iekārtu ražošana (27. apakšnozare) bieži minētas kā nozares, kuru straujā attīstība balsta apstrādes rūpniecības izaugsmi. Turklāt šāda ietekme vērojama, pat neskatoties uz to, ka minētajām nozarēm apstrādes rūpniecībā patiesībā ir salīdzinoši mazs svars.

Šajā rakstā apskatīsim nozares raksturojošos rādītājus, lai ar jaunajām "zvaigznēm" iepazītos nedaudz detalizētāk.

Ražotāju cenas novembrī nedaudz samazinās

Līva Zorgenfreija, ekonomiste
19.12.2013.

2013. gada novembrī ražotāju cenas Latvijā nedaudz samazinājās (-0.2%). Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu izmaiņas nav novērotas, bet eksportētajai produkcijai tās samazinājās par 0.3%. Lielo nozaru dalījumā lielākā pazeminošā ietekme bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, kur ražotāju cenas eksportā realizētajai produkcijai pazeminājušās straujāk nekā vietējai produkcijai.

Oktobrī vērojams ražotāju cenu kritums vietējā tirgū, bet pieaugums eksportā

Līva Zorgenfreija, ekonomiste
22.11.2013.

2013. gada oktobrī ražotāju cenas Latvijā saglabājās septembra līmenī. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai reģistrēts cenu kritums (-0.2%), ko kompensēja identiska lieluma cenu pieaugums eksportā realizētajai produkcijai (0.2%). Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenu samazinājumu oktobrī attiecībā pret septembri noteica samazinājums apstrādes rūpniecības, enerģijas, kā arī ūdens apgādes cenās. Eksportā visas iepriekšminētās nozares pozitīvi ietekmējušas kopējās ražotāju cenu izmaiņas.

Ražotāju cenās nozīmīgas izmaiņas nav vērojamas

Līva Zorgenfreija, ekonomiste
21.10.2013.

2013. gada septembrī ražotāju cenas Latvijā palielinājās, pieaugot par 0.3% attiecībā pret augustu. Šāds kāpums reģistrēts gan vietējā tirgū, gan eksportā realizētajai produkcijai.

Arī gada izteiksmē bija vērojama cenu paaugstināšanās: eksportā par 2.5%, bet vietējā tirgū - par 0.5%. Ražotāju cenu dinamika kopumā gada griezumā nerada spiedienu uz patēriņa cenu pieaugumu, jo lielākā cenu paaugstināšanās vērojama eksportā, nevis vietējā tirgū. 

Ražotāju cenas stabilas un nerada spiedienu uz patēriņa cenu pieaugumu

Oļegs Krasnopjorovs, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākais ekonomists
20.09.2013.

Ražotāju cenu dinamika nerada spiedienu uz patēriņa cenu pieaugumu. 2013. gada augustā apstrādes rūpniecības ražojumu cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai bija par 1.8% augstākas nekā pirms gada. Nedaudz straujāko kopējo apstrādes rūpniecības ražojumu cenu kāpumu (par 1.9%) noteica cenu pieaugums eksportprecēm (par 2.0%).

Patlaban nekas neliecina par ražotāju cenu stabilitātes apdraudējumu turpmākajos mēnešos:

Ražotāju cenas jūlijā stabilas

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
21.08.2013.

Ražotāju cenu mēneša pārmaiņas rūpniecībā kopumā jūlijā bija samērā nenozīmīgas (mēneša laikā samazinājums par 0.1%). Ražotāju cenu stabilitāti nodrošināja galvenokārt to samazināšanās eksportētajai produkcijai vairākās nozarēs (piemēram, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā un atkritumu pārstrādē), palīdzot uzturēt izmaksu konkurētspēju.

Attēls. Ražotāju cenu pieaugums rūpniecībā, %

Eksportpreču cenu kāpums uzlabo tirdzniecības nosacījumus

Oļegs Krasnopjorovs, Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākais ekonomists
19.07.2013.

Ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā šā gada jūnijā bija par 2.3% augstākas nekā pirms gada, ko pamatā noteica pārtikas un koksnes izstrādājumu cenu kāpums. Tas kopumā sakrīt ar ražotāju cenu gaidām (sk. 1. attēlu). Arī turpmāko mēnešu laikā ražotāju cenu kāpums saglabāsies mērens: būtiska augšupvērstā spiediena nav ne no izejvielu tirgus puses, ne no darba tirgus puses.

Ražotāju cenu pieaugumu ierobežo uz iekšzemes tirgu vērstās nozares

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
21.06.2013.

Ražotāju cenas iekšzemes tirgū pārdotajai produkcijai maijā saruka par 0.2%, galvenokārt uz enerģijas ražošanas un ar mājokļa uzturēšanu saistīto nozaru (ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana) rēķina, bet apstrādes rūpniecībā ražotāju cenas pieauga par 0.4%. Arī ārējam tirgum ražotajai apstrādes produkcijai ražotāju cenas auga un nodrošināja kopējo ražotāju cenu rūpniecībā pieaugumu par 0.3% salīdzinājumā ar aprīli un par 2.2% salīdzinājumā ar 2012. gada maiju. Gada pieauguma tempa neliela palielināšanās gan vairāk saistīta ar t.s.

Ražotāju cenu attīstība - labvēlīga konkurētspējas saglabāšanai

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
23.05.2013.

2013. gada aprīlī salīdzinājumā ar martu ražotāju cenas nedaudz pieauga (par 0.1%), ko noteica enerģijas sadārdzināšanās iekšzemes tirgū. Ražotāju cenu gada pieauguma temps saruka līdz 1.4%, ko noteica bāzes faktori apstrādes rūpniecībā, galvenokārt metālu un koksnes izstrādājumu ražošanā.

Ražotāju cenas stabilizē ražošana iekšzemes tirgum

Daina Paula, Latvijas Bankas ekonomiste
22.04.2013.

2013. gada martā salīdzinājumā ar februārī ražotāju cenas būtiski neauga (+0.1%) un iekšzemē pārdotajai produkcijai turpināja pat sarukt (par 0.4%), jo jau vairākus mēnešus kā galvenais to samazinošais komponents saglabājās enerģijas ražošanas cenas. Tā kā enerģijas ražošanas cenu kritums pārsniedza to, kāds bija vērojams pērn martā, tad ražotāju cenu gada pieaugums iekšzemē pārdotajai produkcijai saruka līdz 0.8%, arvien mazāk iespaidojot patēriņa cenu līmeni.