maksājumu bilanceRSS - maksājumu bilance

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2015. gada 4. ceturksnī pārpalikums - 1.4% no IKP

Linda Vecgaile, Latvijas Bankas ekonomiste
04.03.2016.

2015. gada 4. ceturksnī, kā arī 2015. gadā kopumā tekošais konts uzrādīja uzlabošanos, galvenokārt preču bilances dinamikas ietekmē. Taču tas galvenokārt atspoguļo preču importa sarukumu vājās iekšzemes investīciju aktivitātes un eksporta attīstības, kā arī globālo cenu krituma dēļ. Vienlaikus jāatzīmē, ka 2015. gadā vāja ārējā pieprasījuma apstākļos preču eksports saglabāja pozitīvu pieaugumu. 2015. gada 4. ceturksnī Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā bija pārpalikums 90.6 milj.

"Monetārā alķīmija" un tās atspulgs Latvijas maksājumu bilancē

Linda Vecgaile, Latvijas Bankas ekonomiste

Dažreiz finanšu pasaule līdzinās jauno tehnoloģiju jomai, kur regulāri iznāk jauni "gadžeti" ar jaunām funkcijām, kas atvieglo un uzlabo cilvēku ikdienu. Līdzīgi arī finanšu pasaulē – laiku pa laikam tiek izdomāti jauni instrumenti, kas spēj pārsteigt.

2014. gada 4. ceturksnī tekošā konta deficīts bija 88 miljoni eiro

Linda Vecgaile, Latvijas Bankas ekonomiste
06.03.2015.

2014. gada 4. ceturksnī tekošā konta deficīts bija 88 milj. eiro (1.4% no IKP). 4. ceturkšņa uzlabojumu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni (-4.0% no IKP) galvenokārt noteica preču eksporta uzlabošanās (3. cet. -10.6% no IKP; 4. cet. -8.4% no IKP) un izejošu procenta maksājumu par investīciju ieguldījumiem Latvijā samazināšanās.

Latvijas maksājumu bilances tekošā konta deficīts 250 miljoni eiro

Linda Vecgaile, Latvijas Bankas ekonomiste
04.12.2014.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2014. gada 3. ceturksnī bija 250 milj. eiro deficīts. Deficīta nelielo palielināšanos (līdz -4.0% no iekšzemes kopprodukta (IKP)) galvenokārt noteica sākotnējo ienākumu deficīta pieaugums (skat. att.).

Attēls. Tekošā konta galvenās komponentes, % no IKP

Tekošā konta galvenās komponentes, % no IKP

Latvijas maksājumu bilances tekošā konta deficīts – 224 miljoni eiro

Linda Vecgaile, Latvijas Bankas ekonomiste
03.09.2014.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2014. gada 2. ceturksnī bija 224 milj. eiro deficīts (-3.7% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP), skat. att.). Deficīta veidošanos galvenokārt ietekmēja preču ārējās tirdzniecības deficīts.

Attēls. Tekošā konta galvenās komponentes, % no IKP

Tekošā konta galvenās komponentes, % no IKP

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2014.gada 1.ceturksnī bija 120.1 milj. eiro deficīts

Linda Vecgaile, Latvijas Bankas ekonomiste
04.06.2014.

Latvijas maksājumu bilances dati par 2014. gada 1. ceturksni ir publicēti saskaņā ar SVF jaunāko maksājumu bilances metodoloģiju. Saistībā ar metodoloģijas izmaiņām daļa pozīciju nav tieši salīdzināmas ar iepriekšējo ceturkšņu datiem.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2014. gada 1. ceturksnī veidojās 120.1 milj. eiro deficīts (-2.2% no prognozētā IKP, skat. att.). Deficīta veidošanos galvenokārt veicināja preču ārējās tirdzniecības deficīta pieaugums.

Attēls. Tekošā konta galvenās komponentes, % no IKP

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2013. gada 4. ceturksnī pārpalikums, gadā kopumā neliels deficīts

Ieva Opmane, Latvijas Bankas ekonomiste
06.03.2014.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2013. gada 4. ceturksnī veidojās 53.6 milj. eiro pārpalikums (0.8% no prognozētā IKP, skat. att.). 2013. gadā kopumā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tekošā konta deficīts bija mazāks (191.1 milj. eiro jeb 0.8% no prognozētā IKP). 2013. gadā deficīta sarukumu veicināja preču ārējās tirdzniecības deficīta samazinājums un pakalpojumu ārējās tirdzniecības pārpalikuma pieaugums.

Trīs ceturkšņu vidējais tekošā konta deficīts – 1.4% no prognozētā IKP

Ieva Opmane, Latvijas Bankas ekonomiste
04.12.2013.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2013. gada 3. ceturksnī veidojās deficīts 127.1 milj. latu (3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta - IKP). Lai gan šāds tekošā konta deficīts var šķist liels, svarīgi vērot tendences ilgākā laika periodā. Trīs ceturkšņu vidējais tekošā konta deficīts šogad bijis vien 1.4% no prognozētā IKP.

Attēls. Tekošā konta galvenās komponentes, % no IKP

Latvijas maksājumu bilance 2013. gada 2. ceturksnī

Ieva Braukša, Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas ekonometriste
03.09.2013.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2013. gada 2. ceturksnī veidojās 32.3 milj. latu pārpalikums (0.8% no prognozētā iekšzemes kopprodukta - IKP, skat. attēlu), līdz ar to šā gada pirmajā pusgadā kopumā tekošā konta deficīts ir bijis neliels (tikai 44.9 milj. latu jeb 0.6% no prognozētā IKP). Tekošā konta deficīta samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu noteikusi preču ārējās tirdzniecības deficīta samazināšanās.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 1. ceturksnī neliels deficīts

Ieva Braukša, Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas ekonometriste
04.06.2013.

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2013. gada 1. ceturksnī veidojās neliels deficīts 49.9 milj. latu (1.4% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP)). Tekošā konta deficīts bija mazāks nekā vidēji iepriekšējā gadā, kad tas bija 1.7% no IKP, kā arī mazāks nekā 3.1% no IKP, kāds tas bija 1. ceturksnī gadu iepriekš.

Attēls. Latvijas maksājumu bilances tekošā konta galvenās pozīcijas