Ārējais sektors

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2016 II778.5KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 II-1.2Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 II918.0Grafiks
Imports (g/g; %)2016 II-5.0Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 II-139.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2015 Q490.6KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2015 Q41.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2015 Q462.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2015 Q41.0Grafiks