Ārējais sektors

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2016 VII790.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 VII-7.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 VII973.5Grafiks
Imports (g/g; %)2016 VII-11.9Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 VII-182.8KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks