Ārējais sektors

Jaunākais

09.11.2016.
2016. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pieauga par 4.2%. Mēneša laikā, pieaugot eksportam par 9.8%, bet importam samazinoties par 0.5%, preču tirdzniecības bilance būtiski uzlabojās, un importa pārsniegums pār eksportu septembrī samazinājās līdz 87.1 milj. eiro. Gada laikā preču eksporta un importa vērtība bija mazāka attiecīgi par 2.7% un 3.2%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2016 IX953.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 IX-2.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 IX1 040.7Grafiks
Imports (g/g; %)2016 IX-3.2Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 IX-87.1Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks