Ārējais sektors

Jaunākais

12.03.2015.
Prezentācija izmantota lekcijā Banku augstskolā 2015. gada 12. martā. Aplūkotās tēmas: eirozonas ekonomikas pārvaldība, fiskālā politika un disciplīna, krīžu risināšana.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2015 I786.2KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 I5.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 I914.7Grafiks
Imports (g/g; %)2015 I-3.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 I-128.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q4-88.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q4-1.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q4259.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q44.0Grafiks