Ārējais sektors

Jaunākais

11.05.2015.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2015. gada martā Latvijas preču ārējās tirdzniecības apgrozījums mēneša laikā pieauga par 13.3%, preču eksportam un importam pieaugot attiecīgi par 12.2% un 14.2%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2015 III864.7KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 III-0.3Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 III1 057.2Grafiks
Imports (g/g; %)2015 III-3.7Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 III-192.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q4-88.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q4-1.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q4259.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q44.0Grafiks