Ārējais sektors

Jaunākais

09.08.2016.
Latvijas ārējās tirdzniecības rādītāji nepārsteidz, ņemot vērā, ka eksporta iespējas joprojām ierobežo galveno ārējās tirdzniecības partnervalstu nevienmērīgā attīstība un vājais ārējais pieprasījums.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2016 VI815.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 VI0.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 VI984.1Grafiks
Imports (g/g; %)2016 VI-4.1Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 VI-168.7Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks