Ārējais sektors

Jaunākais

11.07.2016.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2016. gada maijā preču eksports un imports saglabājās gandrīz aprīļa līmenī, uzrādot tikai nelielu kāpumu attiecīgi par 0.9% un 0.4% salīdzinājumā ar aprīli. Gada griezumā preču eksporta un importa vērtība ir palielinājusies attiecīgi par 4.4% un 2.9% salīdzinājumā ar pagājušā gada maiju, kas jāvērtē atzinīgi, ņemot vērā nestabilo ārējo vidi un joprojām zemo ārējo pieprasījumu.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2016 V841.3KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 V4.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 V1 001.8Grafiks
Imports (g/g; %)2016 V2.9Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 V-160.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks