Ārējais sektors

Jaunākais

14.07.2015.
Kas ir globālas vērtību ķēdes? Vērtību jeb ražošanas ķēdes koncepcija intuitīvi ir skaidra jebkuram, kas interesējas par ekonomiku: ražošanas process sastāv no vairākiem posmiem: izpēte, dizains, montēšana, transportēšana u.c. Tie kopā veido vērtību ķēdi, kur katrs ražošanas posms pievieno vērtību gala produktam. Savukārt globālās vērtības ķēdes (Global Value Chain) būtību visvienkāršāk paskaidrot ar ilustratīvu piemēru 1. attēlā. 1. attēls. Globālo vērtības ķēžu ilustratīvs piemērs
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2015 V797.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 V-2.8Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 V985.8Grafiks
Imports (g/g; %)2015 V-0.9Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 V-188.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2015 Q1-23.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2015 Q10.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2015 Q1217.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2015 Q13.9Grafiks