Ārējais sektors

Jaunākais

20.10.2016.
Prezentācija izmantota lekcijā Biznesa augstskola Turība 2016. gada 20. oktobrī. Pasaules ekonomikas un lielāko pasaules valstu ekonomiku attīstības prognozes, balstoties uz jaunāko Starptautiskā Valūtas fonda veikto analīzi. Prezentācijā apskatīti aktuālie ekonomikas jautājumi un nozīmīgākie attīstību kavējošie riski.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Eksports (milj. eiro)2016 VIII868.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 VIII9.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 VIII1 045.7Grafiks
Imports (g/g; %)2016 VIII-0.7Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 VIII-177.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks