Cenas un izmaksas

Jaunākais

12.05.2015.
2015. gada aprīlī gada inflācija būtiski nemainījās un bija 0.5%. Nelielo pieaugumu noteica izteiktāks sezonāli svārstīgo preču cenu kāpums. Pasaules naftas cenas nedaudz palielinājās, un tām sekoja degvielas tirgus. Naftas cenu kāpumu pasaulē līdzsvaroja pārtikas cenu tendences, kurās sava loma bija arī Eiropas Savienības (ES) piena ražošanas kvotu atcelšanai, taču pārtikas cenu pasaules tendences pilnībā neatspoguļojās patēriņa cenu dinamikā Latvijā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Gada inflācija (%; PCI)2015 IV0.5KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2015 IV1.5Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 IV0.5Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 IV0.6Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2015 IV0.6Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2015 IV0.6Grafiks