Cenas un izmaksas

Jaunākais

08.06.2015.
2015.  gada maijā gada inflācija pieauga, sasniedzot 1.2%. Kāpumu galvenokārt nodrošināja cenu kāpums atsevišķās pamatinflācijas preču un pakalpojumu grupās, kā arī lielāks nekā sezonai vidēji raksturīgs cenu kāpums atsevišķās preču grupās, kam ir raksturīgs sezonas cenu svārstīgums. Līdz ar to dati liecina par pieprasījuma noturīgumu.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Gada inflācija (%; PCI)2015 V1.2KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2015 V2.0Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 V0.6Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 V0.6Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2015 IV0.6Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2015 IV0.6Grafiks