Darba tirgus

Jaunākais

30.05.2016.
Vidējā mēneša bruto alga par pilnas slodzes darbu 2016. g. 1. cet. bija par 5.3% augstāka nekā pirms gada. Tas ir zemākais gada pieauguma temps pēdējo divu gadu laikā un vērtējams kā būtisks kāpuma tempa piebremzējums. To galvenokārt noteica lēnāka tautsaimniecības attīstība, daļēji arī ievērojami mazāks minimālās algas pieaugums nekā iepriekš (par 2.8% šogad salīdzinājumā ar 12.5% 2014. un 2015. gadā).
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 VI8.3Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 VI78.2Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q110.3KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.6Grafiks