Darba tirgus

Jaunākais

26.02.2015.
Pērn pieauga atalgojuma kāpuma temps, tomēr šogad, ņemot vērā norises ekonomikā, tas varētu atgriezties ierastajās sliedēs – zem 5%. Lai arī atalgojuma kāpums joprojām nedaudz pārsniedz darba ražīguma dinamiku, pašlaik tas nav uzskatāms par problēmu Latvijas konkurētspējas saglabāšanā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 II9.1Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 II87.9Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q410.2KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q46.6KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q47.9Grafiks