Darba tirgus

Jaunākais

13.05.2015.
Atbilstoši iepriekš prognozētajam, bezdarbs Latvijā turpina samazināties. 2015. gada sākumā darbu meklēja 10.2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Gada laikā samazinājums joprojām ir vērā ņemams – 1.7 procentpunkti, tomēr pēdējo trīs ceturkšņu laikā darba meklētāju īpatsvars mainījās visai maz. Tādējādi bezdarba līmenis saglabājās nedaudz virs 10% – tuvu savam dabiskajam līmenim.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 IV8.8KomentārsGrafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 IV82.8Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2015 Q110.2Grafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q46.6KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q47.9Grafiks