Darba tirgus

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 VIII8.1Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 VIII75.7Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q29.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.6Grafiks
29.08.2016.