Darba tirgus

Jaunākais

29.11.2016.
Atalgojuma kāpums turpina bremzēties. Vidējā alga par pilnas slodzes darbu 2016. gada 3. ceturksnī bija tikai par 2.2% lielāka nekā pirms gada, kas ir lēnākais pieauguma temps pēdējo sešu gadu laikā. Lai gan nav šaubu par lēnāku algas pieaugumu šogad, citos statistikas datu avotos (Valsts ieņēmumu dienesta un nacionālo kontu datos) algas palēninājums nav tik izteikts.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 X7.9Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 X74.1Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q39.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.6Grafiks
29.08.2016.