Darba tirgus

Jaunākais

17.08.2016.
Darba tirgū ir iestājies bezvēja laiks - bezdarbs un nodarbinātība gandrīz nemainās. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū 2. ceturksnī (9.5%) bija nedaudz (par 0.3 pp.) mazāks nekā pirms gada, savukārt nodarbināto skaits gada laikā pieauga vien simboliski (par 0.3 tūkst.).
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 VII8.3Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 VII77.3Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q29.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.6Grafiks