Darba tirgus

Jaunākais

28.04.2016.
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja Ulda Rutkastes prezentācija "Veselības aprūpes sistēma Latvijā: priekšlikumi obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai". Prezentācijā ietverta veselības nozares rādītāju un struktūras analīze, kā arī priekšlikumi veselības aprūpes sistēmas reformām, lai nodrošinātu ilgtermiņa nozares finansēšanas modeli, efektīvu publiskā un privātā finansējuma izlietojumu, sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos un nozarē strādājošo labklājību.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 III9.1Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 III85.4Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2015 Q49.8KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2015 Q47.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2015 Q48.0Grafiks