Darba tirgus

Galvenie rādītāji

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 V8.6Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 V80.6Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2015 Q110.2KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2015 Q16.1KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2015 Q16.8Grafiks