Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

21.10.2016.
Latvijai ar 2014. gada 1. janvāri iekļaujoties Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka veic banku kreditēšanas apsekojumu sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). ECB veic eiro zonas banku kreditēšanas apsekojumu kopš 2003. gada četras reizes gadā (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī).
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 VIII10 701.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 VIII10.3Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 VIII12 683.50Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 VIII1.7Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 VIII2.41Grafiks