Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

05.12.2016.
Ir pagājuši 8 gadi, kopš globālās finanšu krīzes, kas satricināja pasaules ekonomiku. Neraugoties uz monetārās politikas pūliņiem, pasaules attīstīto valstu tautsaimniecībās nav atgriezies līdz krīzei novērotais optimisms un izaugsme. Gluži otrādi, Japānas centrālās bankas pūles ir koncentrētas, lai nepieļautu tautsaimniecības nonākšanu deflācijas spirālē, eiro zonas centrālās bankas cenšas pārtraukt ieilgušo pārlieku zemas inflācijas posmu, bet ASV atgriešanās pie normāla procentu likmju līmeņa norit lēnāk, nekā sākotnēji tika gaidīts.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 X10 736.70KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 X9.5Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 X12 690.00Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 X1.8Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 X2.84Grafiks