Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

21.04.2015.
Pašreizējā globālā finanšu krīze ir likusi mainīt veidu, kā centrālās bankas var ietekmēt tautsaimniecības attīstību. Tas galvenokārt saistīts ar faktu, ka kredītiestādes daudz mazāk nekā iepriekš reaģē uz procentu likmju izmaiņām, lemjot par piešķirto kredītu apjomiem tautsaimniecībai.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 II9 391.10KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 II4.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 II12 501.70Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 II-4.5Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 II3.57Grafiks