Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

31.03.2015.
Cenu stabilitātes mērķis Saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 127. pantu [1] galvenais Eirosistēmas - Eiropas Centrālās bankas (ECB) un eiro zonas nacionālo centrālo banku (NCB) - mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti. Noteiktais vidēja termiņa inflācijas mērķis ir tuvu, bet mazāk par 2% gadā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 II9 391.10KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 II4.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 II12 501.70Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 II-4.5Grafiks