Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

20.09.2016.
Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kura mērķis ir veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 VII10 604.40KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 VII9.7Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 VII12 652.70Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 VII1.8Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 VII2.82Grafiks