Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

23.05.2016.
Kopš pievienošanās eiro zonai Latvijas naudas sistēma piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. Līdzās uzskatāmiem jauninājumiem – citādam banknošu un monētu dizainam, plašam naudas izmantošanas ģeogrāfiskajam mērogam – pašos pamatos ir mainījusies sistēmas uzbūve. Eiro atšķirībā no lata ir brīvi peldoša valūta, un tās vērtību nosaka pieprasījums un piedāvājums.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 III10 469.20KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 III10.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 III12 399.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 III-0.6Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 III2.63Grafiks