Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

28.07.2015.
Pēc mēneša pārtraukuma jūnijā atkal audzis banku piesaistīto noguldījumu atlikums. Uz termiņnoguldījumu pieauguma rēķina vienlaikus pieauga Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3. Lai gan banku iekšzemes kredītportfelis nedaudz samazinājās, kredītu gada samazinājuma temps uzlabojās līdz -3.6%.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 VI9 533.50KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 VI7.3Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 VI12 459.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 VI-3.6Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 VI3.60Grafiks