Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

30.06.2015.
Uzņēmumi ir viens no tautsaimniecības attīstības būtiskākajiem virzītājspēkiem, savukārt uzņēmumu attīstība ir tieši atkarīga no finansējuma piesaistes vai nu investīciju, vai aizdevumu veidā. Eiropas finanšu un kapitāla tirgū uzņēmumu finansēšanā dominē banku aizdevumi. Kredītu bankā kā aizņēmuma veidu visbiežāk izmanto arī uzņēmumi Latvijā [1].
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 V9 456.70KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 V7.2Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 V12 503.40Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 V-3.7Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 V2.57Grafiks