Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

28.04.2016.
Lai gan vispārējās naudas rādītāju attīstības tendences martā būtiski nemainījās, mēneša laikā jāatzīmē atsevišķi notikumi, kuru ietekme samazināja vai palielināja ierasto noguldījumu un kredītu pārmaiņu amplitūdu. Piemēram, 3. martā tika anulēta "Trasta komercbankas" licence, kas nedaudz mazināja gan noguldījumu, gan kredītu atlikumu.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 II10 509.40KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 II11.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 II11 264.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 II-1.9Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 II2.96Grafiks