Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

27.02.2015.
Janvārī banku kopējais un arī mājsaimniecībām izsniegto kredītu portfelis praktiski nav mazinājies, bet nefinanšu uzņēmumiem izsniegtie aizdevumi nedaudz auguši. Vienlaikus kreditēšanas perspektīvas kļuvušas mazliet cerīgākas, ņemot vērā Saeimas veiktos grozījumus Maksātnespējas un Patērētāju tiesību aizsardzības likumos, kā arī sagaidot vērienīgo Eiropas Centrālās bankas (ECB) monetārās stimulēšanas pasākumu ietekmi.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 I9 275.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 I3.8Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 I12 568.10Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 I-4.4Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2015 I0.00Grafiks