Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

29.05.2015.
Aprīlī naudas piedāvājuma rādītāji Latvijā palielinājās – auga gan Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3, gan arī – uz mājsaimniecību noguldījumu rēķina iekšzemes noguldījumu kopapjoms. Iekšzemes kredītportfeļa samazinājums bija niecīgs un praktiski neatšķīrās no iepriekšējā mēnesī vērojamā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 IV9 492.90KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 IV7.4Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 IV12 442.20Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 IV-4.4Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 III3.50KomentārsGrafiks