Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

11.07.2016.
Eiro zonā turpinās mērena atkopšanās, saskaņā ar jaunākajām Eirosistēmas prognozēm [1] gaidāms, ka šogad eiro zonas iekšzemes kopprodukts (IKP) kāps par 1.6% un tuvākajos divos gados par tikai nedaudz vairāk – 1.7%. Izaugsmes tempi joprojām ir daudz zemāki nekā pirmskrīzes periodā. Turklāt arī aizvien zemā inflācija liecina, ka straujāks izaugsmes tempu kāpums ir nepieciešams, lai eiro zonas valstu ekonomikas pilnvērtīgi attīstītos ilgākā termiņā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 V10 634.50KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 V12.5Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 V12 611.20Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 V0.9Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 V2.41Grafiks