Finanšu un monetārās norises

Jaunākais

17.08.2016.
Pēc Eurostat datiem 2015. gadā Itālijas vispārējās valdības parāds sasniedza 133% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tas ir otrs sliktākais rādītājs Eiropas Savienībā (ES). Sliktāka valdības parāda un IKP attiecība ir tikai Grieķijā. Par Grieķijas parādu krīzi Latvijas medijos esam redzējuši daudz virsrakstu, bet par Itālijas parādu lasām reti. Vai tas nozīmē, ka Itālijas parāda līmenis nerada bažas? Nebūt ne.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 VI8 917.00KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 VI12.4Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 VI12 630.00Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 V0.9KomentārsGrafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 V2.41Grafiks