Reālais sektors

Jaunākais

17.05.2016.
Aprīļa beigās Eurostat publicēja pirmās aplēses par iekšzemes kopprodukta (IKP) rezultātiem eiro zonā šī gada 1. ceturksnī – eiro zonas IKP pieauga par 0.6%. Lai gan detalizēts dalījums pašlaik vēl nav pieejams, pēdējie pieejamie statistikas dati par šo ceturksni liecina, ka arī šogad, līdzīgi iepriekšējiem gadiem, privātais patēriņš nosaka IKP izaugsmi. Tas notiek jau kopš 2013. gada 1. ceturkšņa, kad privātais patēriņš eiro zonā kļuva par galveno reģiona ekonomikas izaugsmes virzītājspēku (sk. 1. att.). 2015.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2015 Q46 463.00KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2015 Q42.3Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 II4.3KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 II2.3Grafiks