Reālais sektors

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q26 271.92KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q20.8Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 VII3.4KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 VII1.3Grafiks