Reālais sektors

Jaunākais

05.08.2016.
2016. gada 28. septembrī Latvijas Banka organizēs gadskārtējo tautsaimniecības konferenci "Reformas – konkurētspējas un izaugsmes atslēga". Šogad konference veltīta valsts ekonomiskās attīstības jautājumiem.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q15 467.00KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q11.5Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 VI8.2KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 VI0.9KomentārsGrafiks