Reālais sektors

Jaunākais

12.07.2016.
Izlaiduma laiks daļai pamatskolu un vidusskolu absolventu saistās ar sarežģītu izvēļu izdarīšanu par tālākajiem savas dzīves soļiem. Viena no svarīgākajām izvēlēm, vai uzreiz meklēt laimi darba tirgū vai tomēr - turpināt mācības.   
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q15 467.00KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q11.5Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 V5.3KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 V3.4Grafiks