Reālais sektors

Jaunākais

05.12.2016.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju 2016. gada oktobrī apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir pieaudzis par 0.8%. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu saražotās produkcijas apjoms pieaudzis par 7.0%. Lai arī gada pieaugums izskatās iespaidīgs, jāņem vērā, ka pagājušajā gadā oktobris noslēdza trīs mēnešu periodu, kad nozares izlaide mazinājās.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q26 271.92KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q20.8Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 IX5.6KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 IX0.5KomentārsGrafiks