Valsts finanses

Jaunākais

28.07.2015.
2016. gada budžetā Latvija pirmo reizi paredzēs fiskālo risku rezervi. Tās mērķis ir drošības mehānisma radīšana, kas varētu tikt lietots nelielu makroekonomisko, fiskālo vai demogrāfisko šoku gadījumos. Tādējādi fiskālās stabilitātes vārdā budžeta izdevumi tiks ierobežoti par 0.1% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Kas ir fiskālais risks? Vai Latvijā paredzētais rezerves apjoms ir pietiekošs un vai izvēlētais riska vadības modelis atbilstošs – tie ir galvenie jautājumi, kurus aplūkošu šajā rakstā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 V102.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 V257.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 V6.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 V8 284.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 V33.4Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 V6.1Grafiks