Valsts finanses

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 V102.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 V257.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 V6.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 V8 284.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 V33.4Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 V6.1Grafiks