Valsts finanses

Jaunākais

19.05.2015.
Pagājušā gada aprīlī rakstīju, ka grieķi lēnām, bet mērķtiecīgi, spītējot skeptiķiem, mēro ceļu uz valsts ekonomikas atveseļošanos un dara to kopsolī ar eiro zonas ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Tomēr maratona pusceļā situācija ir mainījusies, un šobrīd grieķu problēmas atkal ir samilzušas. Par to arī šajā rakstā.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 III24.3Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 III34.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 III9.3Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 III8 268.7Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 III33.3Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 III5.9Grafiks