Valsts finanses

Jaunākais

14.07.2016.
Detalizēti un ar aprēķiniem pamatoti Latvijas Bankas priekšlikumi veselības aprūpes finansēšanas modeļa sakārtošanai apkopoti "Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas koncepcijā", kura publicēta Latvijas Bankas interneta vietnē bank.lv un šeit, www.makroekonomika.lv
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 V149.3Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 V188.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 V2.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 V9 197.3Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 V36.8Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 V4.5Grafiks