Valsts finanses

Jaunākais

28.04.2016.
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja Ulda Rutkastes prezentācija "Veselības aprūpes sistēma Latvijā: priekšlikumi obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai". Prezentācijā ietverta veselības nozares rādītāju un struktūras analīze, kā arī priekšlikumi veselības aprūpes sistēmas reformām, lai nodrošinātu ilgtermiņa nozares finansēšanas modeli, efektīvu publiskā un privātā finansējuma izlietojumu, sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos un nozarē strādājošo labklājību.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 III-100.4Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 III48.4Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 III0.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 III8 448.7Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 III33.8Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 III3.8Grafiks