Valsts finanses

Jaunākais

12.03.2015.
Prezentācija izmantota lekcijā Banku augstskolā 2015. gada 12. martā. Aplūkotās tēmas: eirozonas ekonomikas pārvaldība, fiskālā politika un disciplīna, krīžu risināšana.
Makroekonomika.lv Jaunumi

Galvenie rādītāji

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 II-78.8Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 II10.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 II7.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 II8 153.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 II32.6Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 II5.4Grafiks