10.11.2010.

Cenu veidošanas mehānisms Latvijā: ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus

Cenu veidošanas mehānisms Latvijā: ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus

1/2010

Kopsavilkums
Cenu noturība joprojām ir viens no vissvarīgākajiem makroekonomikas jautājumiem, jo cenu elastīgums daļēji nosaka ātrumu, ar kādu inflācija un reālie ekonomiskie mainīgie pēc šoka atgriežas potenciālajā līmenī. Lai labāk izprastu cenu pārmaiņu biežumu un lielumu, nepieciešama cenu noturības empīriskā analīze, kuras pamatā ir mikrodatu apsekojumos gūtā informācija par atsevišķu produktu cenām individuālās tirdzniecības vietās. Šā pētījuma galvenais mērķis ir raksturot patēriņa cenu nominālo noturību Latvijā kopumā un atsevišķu produktu grupu līmenī. Šajā nolūkā izmantoti CSP patēriņa cenu mikrodati. Pētījuma galvenais secinājums ir, ka 2003.-2009. gadā patēriņa cenas Latvijā bija elastīgas. Vidējais cenu noturības ilgums bija 3.5 mēneši, un katru mēnesi vidēji tika mainīti 28.7% visu patēriņa cenu.

Atslēgvārdi: cenu veidošanas mehānisms, Latvijas patēriņa cenas, cenu pārmaiņu biežums, cenu noturības ilgums, cenu pārmaiņu lielums, izpārdošana, laika noteikti cenu veidošanas modeļi (time-dependent pricing), ekonomiskā stāvokļa noteikti cenu veidošanas modeļi (state-dependent pricing)

JEL klasifikācija: D40, E31

APA: Beņkovskis, K., Kalnbērziņa, K., Fadejeva, L. (2023, 24. sep.). Cenu veidošanas mehānisms Latvijā: ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/683
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. Kalnbērziņa, Krista. Fadejeva, Ludmila. "Cenu veidošanas mehānisms Latvijā: ko var uzzināt, analizējot PCI mikrodatus" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 24.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/683>.
Up