Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2021 V 2.6
2021 VI 2.7
2021 VII 2.8
2021 VIII 3.7
2021 IX 4.8
2021 X 6.0
2021 XI 7.5
2021 XII 7.9
2022 I 7.4
2022 II 8.7
2022 III 11.5
2022 IV 13.0
2022 V 16.9
Up