Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 VI -0.7
2020 VII 0.5
2020 VIII -0.2
2020 IX -0.3
2020 X -0.7
2020 XI -0.7
2020 XII -0.5
2021 I -0.5
2021 II -0.2
2021 III 0.3
2021 IV 1.7
2021 V 2.6
2021 VI 2.7
Up