Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2021 X 6.0
2021 XI 7.5
2021 XII 7.9
2022 I 7.4
2022 II 8.7
2022 III 11.5
2022 IV 13.0
2022 V 16.9
2022 VI 19.3
2022 VII 21.5
2022 VIII 21.5
2022 IX 22.2
2022 X 21.8
Up