Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 III 1.4
2020 IV -0.1
2020 V -0.9
2020 VI -1.1
2020 VII 0.1
2020 VIII -0.5
2020 IX -0.4
2020 X -0.7
2020 XI -0.7
2020 XII -0.5
2021 I -0.5
2021 II -0.2
2021 III 0.3
Up