Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 XI -0.7
2020 XII -0.5
2021 I -0.5
2021 II -0.2
2021 III 0.3
2021 IV 1.7
2021 V 2.6
2021 VI 2.7
2021 VII 2.8
2021 VIII 3.6
2021 IX 4.7
2021 X 6.0
2021 XI 7.4
Up