Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2021 X 2.6
2021 XI 3.3
2021 XII 3.7
2022 I 4.2
2022 II 4.5
2022 III 5.4
2022 IV 6.0
2022 V 7.1
2022 VI 7.5
2022 VII 8.2
2022 VIII 8.2
2022 IX 8.9
2022 X 9.5
Up