Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 VIII 0.7
2020 IX 0.6
2020 X 0.8
2020 XI 0.6
2020 XII 0.7
2021 I 1.1
2021 II 0.6
2021 III 0.5
2021 IV 1.1
2021 V 1.7
2021 VI 2.0
2021 VII 1.7
2021 VIII 2.0
Up