Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 XI 0.6
2020 XII 0.7
2021 I 1.1
2021 II 0.6
2021 III 0.5
2021 IV 1.1
2021 V 1.7
2021 VI 2.0
2021 VII 1.7
2021 VIII 2.0
2021 IX 2.3
2021 X 2.6
2021 XI 3.3
Up