Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2021 V 1.7
2021 VI 2.0
2021 VII 1.7
2021 VIII 2.0
2021 IX 2.3
2021 X 2.6
2021 XI 3.3
2021 XII 3.7
2022 I 4.2
2022 II 4.5
2022 III 5.4
2022 IV 6.0
2022 V 7.1
Up