Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas)

2019 XI 2
2019 XII 1.7
2020 I 1.8
2020 II 2
2020 III 2
2020 IV 1
2020 V 0.1
2020 VI -0.1
2020 VII 0.7
2020 VIII 0.7
2020 IX 0.6
2020 X 0.8
2020 XI 0.6
Up