Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)

2019 Q3 7.6
2019 Q4 6.9
2020 Q1 6.6
2020 Q2 3.9
2020 Q3 5.9
Up