Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2021 Q3 4.6
2021 Q4 2.5
2022 Q1 5.0
2022 Q2 2.7
2022 Q3 -0.4
Up