Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 V -7.0
2020 VI -2.4
2020 VII 2.2
2020 VIII -1.4
2020 IX -0.5
2020 X 1.4
2020 XI 4.8
2020 XII 5.1
2021 I 2.8
2021 II 1.3
2021 III 3.9
2021 IV 20.3
2021 V 11.0
Up