Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

2020 II -1.1
2020 III -3.5
2020 IV -8.9
2020 V -7.0
2020 VI -2.4
2020 VII 2.2
2020 VIII -1.4
2020 IX -0.6
2020 X 1.4
2020 XI 4.8
2020 XII 5.1
2021 I 2.3
2021 II 0.8
Up