Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)

2019 XI -0.6
2019 XII -1.9
2020 I -3.3
2020 II -0.8
2020 III -3.5
2020 IV -8.9
2020 V -7
2020 VI -2.4
2020 VII 2.2
2020 VIII -1.4
2020 IX -0.5
2020 X 1
2020 XI 4.3
Up