Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)

2019 IX -251.4
2019 X -161.8
2019 XI -128
2019 XII -375.9
2020 I -109.8
2020 II -105.6
2020 III -238.2
2020 IV -74
2020 V -133.2
2020 VI -192.1
2020 VII -279.9
2020 VIII -157.8
2020 IX -152.8
Up