Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

2020 Q1 7.6
2020 Q2 8.6
2020 Q3 8.4
2020 Q4 7.9
2021 Q1 8.1
Up