Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

2020 Q3 8.4
2020 Q4 7.9
2021 Q1 8.1
2021 Q2 7.9
2021 Q3 7.2
Up