Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

2021 Q3 7.2
2021 Q4 7.1
2022 Q1 7.3
2022 Q2 6.6
2022 Q3 6.9
Up