Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

2020 III 8.0
2020 IV 8.4
2020 V 8.4
2020 VI 8.6
2020 VII 8.6
2020 VIII 8.2
2020 IX 7.7
2020 X 7.4
2020 XI 7.4
2020 XII 7.7
2021 I 8.0
2021 II 8.2
2021 III 8.2
Up