Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro)

2021 X -180.4
2021 XI -107.2
2021 XII -793.4
2022 I 218.4
2022 II -8.2
2022 III -345.9
2022 IV 53.1
2022 V -82.6
2022 VI -62
2022 VII 128.9
2022 VIII 117.3
2022 IX -334.2
2022 X -214.9
Up