Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro)

2020 VIII -46.3
2020 IX -130
2020 X -239.8
2020 XI -131.4
2020 XII -607.6
2021 I 170.2
2021 II -70
2021 III -626.3
2021 IV -147.8
2021 V 43.8
2021 VI -323.3
2021 VII 80.7
2021 VIII 8.2
Up