Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro)

2020 V -70
2020 VI -190.1
2020 VII 137.6
2020 VIII -46.3
2020 IX -130
2020 X -239.8
2020 XI -131.4
2020 XII -607.6
2021 I 170.2
2021 II -70
2021 III -626.3
2021 IV -147.8
2021 V 43.8
Up