Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro)

2021 X -924.7
2021 XI -1031.8
2021 XII -1825.3
2022 I 218.4
2022 II 210.2
2022 III -135.7
2022 IV -82.5
2022 V -165.1
2022 VI -227.1
2022 VII -98.2
2022 VIII 19.1
2022 IX -315.1
2022 X -530
Up