Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro)

2020 VIII -40.2
2020 IX -170.1
2020 X -409.9
2020 XI -541.3
2020 XII -1148.9
2021 I 170.2
2021 II 100.1
2021 III -526.2
2021 IV -647
2021 V -630.2
2021 VI -953.5
2021 VII -872.9
2021 VIII -864.7
Up