Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)

2019 XI 4
2019 XII 3.9
2020 I 9.5
2020 II 4.6
2020 III 7.8
2020 IV 10.4
2020 V 7.8
2020 VI 8.2
2020 VII 7.4
2020 VIII 7.9
2020 IX 8.4
2020 X 8.2
2020 XI 7.7
Up