Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)

2020 VIII 12720.5
2020 IX 12916.5
2020 X 13040.3
2020 XI 13145.1
2020 XII 12560.9
2021 I 11844.6
2021 II 11955.9
2021 III 13246.3
2021 IV 13303.4
2021 V 13395.6
2021 VI 13107.1
2021 VII 13620.5
2021 VIII 14071.6
Up