Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)

2021 III 13246.3
2021 IV 13303.4
2021 V 13395.6
2021 VI 13107.1
2021 VII 13620.5
2021 VIII 14071.6
2021 IX 14211.2
2021 X 14285.1
2021 XI 14397.8
2021 XII 15175.4
2022 I 15023.2
2022 II 15099.1
2022 III 15160.2
Up