Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

2021 X 43.6
2021 XI 43.8
2021 XII 46.2
2022 I 37.2
2022 II 38.1
2022 III 38.2
2022 IV 39.1
2022 V 39.4
2022 VI 39.7
2022 VII 39.7
2022 VIII 39.8
2022 IX 39.7
2022 X 41.7
Up