Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

2020 V 42.7
2020 VI 42.7
2020 VII 43.4
2020 VIII 43.5
2020 IX 44.2
2020 X 44.6
2020 XI 45.4
2020 XII 43.4
2021 I 40.4
2021 II 40.8
2021 III 42.9
2021 IV 43.1
2021 V 43.4
Up