Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)

2021 III 42.9
2021 IV 43.1
2021 V 43.4
2021 VI 42.4
2021 VII 44.1
2021 VIII 43.0
2021 IX 43.4
2021 X 43.6
2021 XI 44.0
2021 XII 46.1
2022 I 41.2
2022 II 41.4
2022 III 41.6
Up