Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām

MFI rezidentu nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme (jaunajiem darījumiem)

2021 IX 3.38
2021 X 2.14
2021 XI 2.65
2021 XII 2.96
2022 I 2.99
2022 II 2.86
2022 III 2.71
2022 IV 2.43
2022 V 2.18
2022 VI 2.81
2022 VII 2.86
2022 VIII 3.37
2022 IX 3.56
Up