Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām

MFI rezidentu nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme (jaunajiem darījumiem)

2020 IX 3.74
2020 X 3.15
2020 XI 2.79
2020 XII 2.94
2021 I 2.99
2021 II 3.13
2021 III 3.09
2021 IV 3.16
2021 V 2.54
2021 VI 2.81
2021 VII 2.67
2021 VIII 2.15
2021 IX 3.38
Up