Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme

2019 XI 3.6
2019 XII 3.29
2020 I 3.18
2020 II 2.92
2020 III 3
2020 IV 3.31
2020 V 3.42
2020 VI 2.76
2020 VII 2.78
2020 VIII 2.74
2020 IX 3.74
2020 X 3.15
2020 XI 2.79
Up