Tekošais konts (milj. eiro)

2020 Q1 71
2020 Q2 261
2020 Q3 -56
2020 Q4 590
2021 Q1 -44
Up