Tekošais konts (milj. eiro)

2020 Q3 -80
2020 Q4 619
2021 Q1 -131
2021 Q2 -521
2021 Q3 -506
Up