Tekošais konts (milj. eiro)

2021 Q1 -131
2021 Q2 -521
2021 Q3 -506
2021 Q4 218
2022 Q1 -575
Up