Tekošais konts (milj. eiro)

2019 Q4 193
2020 Q1 71
2020 Q2 261
2020 Q3 -56
2020 Q4 590
Up