Tekošais konts (milj. eiro)

2021 Q3 -618
2021 Q4 184
2022 Q1 -641
2022 Q2 -913
2022 Q3 -599
Up