Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

MFI (izņemot centrālo banku) piesaistītie rezidentu (izņemot valdību) noguldījumi

2021 X 13.1
2021 XI 12.2
2021 XII 11.3
2022 I 9.8
2022 II 9.9
2022 III 7.4
2022 IV 8.5
2022 V 8.2
2022 VI 7.4
2022 VII 7.1
2022 VIII 8.0
2022 IX 8.7
2022 X 9.2
Up