Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro)

MFI (izņemot centrālo banku) rezidentiem (izņemot valdību) izsniegtie kredīti

2021 X 12559.7
2021 XI 12497.2
2021 XII 12423.9
2022 I 12373.7
2022 II 12407.3
2022 III 12473.2
2022 IV 12539.5
2022 V 12618.7
2022 VI 12800.8
2022 VII 12998.8
2022 VIII 13340.5
2022 IX 13369.5
2022 X 13518.3
Up