Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro)

MFI (izņemot centrālo banku) rezidentiem (izņemot valdību) izsniegtie kredīti

2020 VIII 11403.8
2020 IX 11436.7
2020 X 11387.3
2020 XI 11401.8
2020 XII 11215.7
2021 I 11958.3
2021 II 11934.4
2021 III 12075.8
2021 IV 11987.8
2021 V 12008.6
2021 VI 12029.3
2021 VII 12200.8
2021 VIII 12254.9
Up