Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

MFI (izņemot centrālo banku) rezidentiem (ne-MFI, izņemot valdību) izsniegtie kredīti

2020 VIII -5.3
2020 IX -4.8
2020 X -5.6
2020 XI -4.7
2020 XII -4.0
2021 I 3.3
2021 II 3.9
2021 III 5.6
2021 IV 5.3
2021 V 4.8
2021 VI 5.8
2021 VII 7.5
2021 VIII 7.5
Up