Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro)

2020 Q3 244
2020 Q4 289
2021 Q1 442
2021 Q2 440
2021 Q3 440
Up