Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro)

2021 Q3 472
2021 Q4 1383
2022 Q1 320
2022 Q2 315
2022 Q3 618
Up