Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro)

2019 Q4 247
2020 Q1 193
2020 Q2 148
2020 Q3 251
2020 Q4 171
Up