Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro)

2021 Q1 442
2021 Q2 440
2021 Q3 440
2021 Q4 3180
2022 Q1 327
Up