Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro)

2020 Q1 4401
2020 Q2 3711
2020 Q3 4569
2020 Q4 4663
2021 Q1 4418
Up