Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro)

2020 Q2 3756
2020 Q3 4607
2020 Q4 4684
2021 Q1 4480
2021 Q2 5282
Up