Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro)

2021 Q1 4480
2021 Q2 5282
2021 Q3 5956
2021 Q4 6024
2022 Q1 6402
Up