Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro)

2021 Q3 6181
2021 Q4 6210
2022 Q1 6494
2022 Q2 7381
2022 Q3 8097
Up