Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro)

2021 Q1 4528
2021 Q2 4916
2021 Q3 5582
2021 Q4 6032
2022 Q1 6009
Up