Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro)

2020 Q3 4570
2020 Q4 4913
2021 Q1 4528
2021 Q2 4916
2021 Q3 5582
Up