Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro)

2020 Q1 4412
2020 Q2 3885
2020 Q3 4511
2020 Q4 4875
2021 Q1 4522
Up