Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro)

2021 Q3 5749
2021 Q4 6117
2022 Q1 6033
2022 Q2 6650
2022 Q3 7617
Up