Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu)

2020 Q3 7.1
2020 Q4 1.1
2021 Q1 -1.7
2021 Q2 2.6
2021 Q3 0.6
Up