Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu)

2021 Q3 0.6
2021 Q4 -0.2
2022 Q1 3.6
2022 Q2 -1.0
2022 Q3 -1.7
Up