Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu)

2019 Q4 0.1
2020 Q1 -2.3
2020 Q2 -7.1
2020 Q3 7.1
2020 Q4 1.1
Up